Dodał: |
Oceń: 0 0

Photo credit: Klearchos Kapoutsis via Foter.com / CC BY

14 września 2016 r. podczas 52. sesji Rada Miasta przyjęła program „Otwarty Kraków”, program miejskiej polityki integracji i wielokulturowości. Pierwsze obrady nad programem odbyły się 31 sierpnia. Następnie do 13 września Radni mogli składać poprawki do projektu. 14 września, po drugim czytaniu i dyskusji, większość Radych zagłosowała za przyjęciem uchwały w sprawie wdrożenia programu „Otwarty Kraków”.

Program ma na celu ułatwienie integracji cudzoziemek i cudzoziemców mieszkających w mieście oraz promocję społeczeństwa otwartego, wielokulturowego i tolerancyjnego. „Otwarty Kraków” powstał dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych ze Stowarzyszeniem INTERKULTURALNI PL.

W 2011 r. Gmina Miejska Kraków i Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL realizowały projekt „Przeciwko rasizmowi i ksenofobii”, w ramach którego powstał „Projekt Strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta”. To na podstawie wytycznych tego dokumentu spisano program „Otwarty Kraków”.

Program „Otwarty Kraków” składa się z siedmiu działań priorytetowych. Warto wymienić tu takie zadania, jak działanie na rzecz stworzenia „przyjaznego urzędu”, wspołpraca pomiędzy przedstawicielami cudzoziemek i cudzoziemców a samorządem, kampanie promujące wielokulturowość, a także opracowanie sposobów reakcji na incydenty o charakterze dyskryminacyjnym czy dbałość o jakość i estetykę przestrzeni publicznej.

Więcej informacji na temat programu „Otwarty Kraków”

Program „Otwarty Kraków” w BIP Miasta Krakowa
Gazeta Wyborcza – Wreszcie stało się. Radni przyjęli program "Otwarty Kraków"
Gazeta Krakowska – Krakowski spór o "multi-kulti". Czy Kraków będzie "Otwarty"?
Radio Kraków – Rozmowa z Adamem Bulandrą i Konradem Myślikiem Czy w Polsce przekroczyliśmy już granicę zachowań ksenofobicznych?

Photo credit: Klearchos Kapoutsis via Foter.com / CC BY

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.