Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Collaborate, Krakow! / źródło: Materiały prasowe organizatora

29 września 2016 r. o godz. 19.00 w Ambasadzie Krakowian odbędzie się pierwsze spotkanie sieciujące inicjatywy Collaborate, Krakow!. Grupa ta powstała, aby łączyć ludzi niemówiących po polsku, ale mieszkających w Krakowie i chcących działać społecznie.

Collaborate, Krakow! to pojekt, który umożliwi cudzoziemkom i cudzoziemcom mieszkającym w mieście inicjowanie oraz włączenie się w społeczne akcje. Projekt ma także na celu integracje różnych działań aktywistów, członków organizacji pozarządowych, czy też indywidualnych mieszkańców.

Spotkanie sieciujące skierowane jest do wszystkich, którym bliskie są idee wielokulturowości i społecznej odpowiedzialności. Collaborate, Krakow! to spotkanie dla osób, które chcą mieć pozytywny wpływ na swoją społeczność, mają pomysły na akcje społeczne, czy też chcą spotkać ludzi myślących w podobny sposób.

Spotkanie odbędzie się w Ambasadzie Krakowian na ul. Stolarskiej 6/9. Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim.

Program spotkania:

19:00 - Przywitanie i przekąski
19:30 - Kilka słów o Ambasadzie Krakowian i Collaborate, Krakow!
20:00 - Jak rozpocząć działalność społeczną w Krakowie? Co Cię inspiruje?
20:30 - Zostańmy w kontakcie: Zakończenie i poznawanie Ambasady od kuchni

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: Facebook Collaborate, Krakow: first networking meetup
Grupa Collaborate, Krakow! na portalu Facebook: Facebook Grupa Collaborate, Krakow!


Projekt Collaborate, Krakow! realizowany jest w ramach programu „Sąsiedzi 3.0 polsko-ukraińsko-białoruskiego programu dla aktywnych lokalnie” przy wsparciu Theodor-Heuss-Kolleg, Fundacji Roberta Boscha i stowarzyszenia MitOst oraz Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności “Przemiany w Regionie” - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Partnerami programu Sąsiedzi 3.0 w Polsce są Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca oraz Stowarzyszenie To.pole.

[English version]

Collaborate, Krakow! officially invites you to the first networking meeting. Collaborate, Krakow! group was created to connect multiculturally minded and socially active people in Poland with organizations, NGO's, social movements and ideas- but who don't necessarily speak Polish.

This event is for those who want to influence their community in positive ways, or have an idea for a new social project, or want to meet other like-minded people.

Event held in English.

Where: Ambasada Krakowian on Stolarska Street 6/9
When: Thursday, September 29th @ 19:00

Agenda:

19:00 - Greetings & Snacks
19:30 - Introduction to Ambasada Krakowian & Collaborate, Krakow!
20:00 - How to start your social activity in Krakow? What Inspires You?
20:30 - Let’s Stay Connected: Closing & Tour in Ambasada

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.