Dodał: |
Oceń: 0 0

Spotkanie Collaborate, Krakow – KRAKULTURA / źródło: Materiały prasowe organizatora

20 stycznia 2017 r. o godz. 18:00 w Ambasadzie Krakowian odbędzie się spotkanie KRAKULTURA poświęcone krakowskiej kulturze. Collaborate, Krakow zaprasza wszystkich, którzy pasjonują się filmem, sztuką, muzyką lub chcą osobiście zaangażować się w życie kulturalne Krakowa.

KRAKULTURA to czwarte z kolei spotkanie sieciujące organizowane przez Collaborate, Krakow. Ta nowa inicjatywa umożliwia cudzoziemkom i cudzoziemcom mieszkającym w mieście włączenie się w różne społeczne akcje. Projekt ma także na celu integrację działań aktywistów, członków organizacji pozarządowych oraz indywidualnych mieszkańców.

Podczas spotkania KRAKULTURA uczestnicy będą mogli poznać najważniejsze instytucje kulturalne w Krakowie. Gośćmi wydarzenia będą reprezentanci popularnych krakowskich instytucji i przedsięwzięć. Opowiedzą oni o inspirujących pomysłach, projektach, wydarzeniach oraz o tym, jak można uczestniczyć w nich jako wolontariusz. Organizatorzy przygotowali również muzyczną niespodziankę.

Goście spotkania KRAKULTURA:
Jewish Culture Festival in Krakow
Kino Pod Baranami
Krakowski Festiwal Filmowy
Off Camera
JCC Krakow
Galeria Bunkier Sztuki
Teatr Łaźnia Nowa 

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Wstęp jest darmowy, ale mile widziane będą dobrowolne datki, które umożliwią organizatorom kontynuowanie projektu.

Projekt Collaborate, Krakow! realizowany jest w ramach programu „Sąsiedzi 3.0 polsko-ukraińsko-białoruskiego programu dla aktywnych lokalnie” przy wsparciu Theodor-Heuss-Kolleg, Fundacji Roberta Boscha i stowarzyszenia MitOst oraz Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności “Przemiany w Regionie” - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Partnerami programu Sąsiedzi 3.0 w Polsce są Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca oraz Stowarzyszenie To.pole.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

ENGLISH VERSION

Are you passionate about festivals, art, music or cinema? Do you want to know what’s going on in Krakow’s cultural scene and be active participant of such events? Join Collaborate, Krakow for the 4rd networking meetup – Krakultura.

Our guests represent important cultural institutions involved in creating amazing events for the residents and visitors of Krakow. They will talk about their projects, and explain how to become involved by volunteering in their organisations.

We know that without speaking polish, it can be difficult to get information about cultural events and projects around the city, but don’t worry, the event is in English. We also have a musical surprise for you!

KRAKULTURA networkin meeting guests:
Jewish Culture Festival in Krakow
Kino Pod Baranami
Krakowski Festiwal Filmowy
Off Camera
JCC Krakow
Galeria Bunkier Sztuki
Teatr Łaźnia Nowa

Free entrance, however "pay what you feel" donations are always welcome (10zl suggested).

The project Collaborate, Krakow! is realised within the framework of the program "Neighbors 3.0 Polish-Ukrainian-Belarusian program for active locally" with the support of Theodor-Heuss-Kolleg, Robert Bosch Foundation and the Association MitOst and the Polish-American Freedom Foundation "Transformations Region "- RITA, implemented by the Education for Democracy Foundation. Partners of the program Neighbours 3.0 in Poland is the Association Genius Loci - Spirit of Place and the Association To.pole.

More information at event website.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.