Dodał: |
Oceń: 0 0

Aplikacja Asystent Granica / źródło: Służba Celna (serwis granica.gov.pl)

Służba Celna w Polsce uruchomiła darmową aplikajcę, która udzieli praktycznych porad jak przekroczyć granicę w Polsce. W tym wirtualnym przewodniku znajdziemy informacje na temat przekraczania wszystkich polskich przejść granicznych: lotniczych, drogowych, kolejowych, morskich i pieszych.

Aplikacja zadaje użytkownikowi szczegółowe pytania dotyczące sposobu przekraczania granicy i jego obywatelstwa, a następnie udziela informacji jak dokładnie przekroczyć granicę oraz jakie dokumenty będą od nas wymagane. Użytkownicy otrzymują również precyzyjne informacje na temat tego, co mogą przewozić przez granicę i w jakich ilościach. To interaktywne narzędzie udzieli kompleksowej odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania dotyczące przekraczania granicy i kontaktu z polską Służbą Celną i Strażą Graniczną.

Screeny z aplikacji Asystent Granica

Aplikacja dostępna jest w siedmiu językach:

  • angielskim
  • francuskim
  • hiszpańskim
  • niemieckim
  • polskim
  • rosyjskim
  • włoskim

Screeny z aplikacji Asystent Granica

Aplikacja dostępna jest w 3 wersjach systemów mobilnych:

Aplikacja Asystent Granica to druga aplikacja, po aplikacji Mobilna Granica, udostępniona przez Służbę Celną osobom przekraczającym przejścia graniczne w Polsce.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.