Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Konferencja „Otwarty Kraków” / źródło: Materiały prasowe organizatora

Od 23 do 25 lutego 2017 r. odbywać się będzie konferencja „Otwarty Kraków”, wydarzenie promujące idee międzykulturowości oraz integrację migrantów mieszkających w naszym mieście. Wydarzenie jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą w Krakowie, a za jego organizację odpowiadają Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL, Fundacja im. Mikołaja Reja oraz Rada Miasta Krakowa.

Konferencja jest jednym z działań podejmowanych w ramach progamu „Otwarty Kraków”. Program ten został przyjęty przez Radę Miasta we wrześniu 2016 r., o czym pisaliśmy tutaj. Celem programu jest z jednej strony ułatwienie integracji cudzoziemców mieszkających w Krakowie, a z drugiej przekonanie samych krakowian do pożytków wynikających z obecności i aktywności migrantów w mieście.

Podczas konferencji „Otwarty Kraków” cudzoziemcy mieszkający, pracujący, studiujący i działający w mieście będą mieli okazję do zaprezentowania swoich projektów. Będzie to także okazja do szerszej dyskusji na temat problemów związanych z integracją, m.in. problemu bariery językowej czy też problemów pojawiających się wewnątrz systemu edukacji. Organizatorzy chcą, aby wydarzenie to przyczyniło się do budowy fundamentów, na których stworzymy harmonijnie współżyjącą społeczność migrantów i miejscowych.

25 stycznia otworzono rejestrację dla uczestników konferencji „Otwarty Kraków”. Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza dostępnego na stronie projektu. Szczegółowy program konferencji dostępny tutaj (w języku polskim) oraz tutaj (w języku angielskm - dzięki Krakow Expats Directory). Opis konferencji oraz szczegóły programu „Otwarty Kraków” w języku angielskim dostępne są również na stronie Krakow Expats Directory.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie tematowi kulturowej różnorodności, drugi dzień ma tytuł „Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole – perspektywa pedagogiczna”. Trzeci dzień konferencji dotyczyć będzie przede wszystkim sfer kultury, sportu i sztuki prezentujących różnorodność mieszkańców Krakowa. Dzień ten ma mieć formę rozproszonego „Festiwalu Otwartości”, podczas którego zaprezentują się różne grupy i formacje z udziałem cudzoziemców. Organizatorzy zachęcają wszystkich, którzy prowadzą szkoły językowe lub szkoły tańca, puby, kawiarnie, restauracje, galerie, muzea, kluby, kina lub organizacje społeczne, do zorganizowania we własnej instytucji 25 lutego 2017 r. wydarzenia kulturowego lub sportowego poświęconego międzykulturowości i otwartości na różnorodność cudzoziemców. Zgłoszenia swoich wydarzeń należy wysyłać na adres  do 15 lutego 2017 r.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.