Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

23 lutego odbył się pierwszy dzień konferencji „Otwarty Kraków”, promującej idee międzykulturowości oraz integrację migrantów mieszkających w naszym mieście. Wydarzenie jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą w Krakowie, a za jego organizację odpowiadają Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL, Fundacja im. Mikołaja Reja oraz Rada Miasta Krakowa.

Podczas pierwszego dnia mieliśmy możliwość wysłuchania organizatorów konferencji. Wydarzenie rozpoczęło przemówienie krakowskiej radnej, dr Małgorzaty Jantos, która serdecznie przywitała wszystkich gości i zapowiedziała, że choć jest to pierwsze wydarzenie tego typu w Krakowie, to nie będzie ono ostatnim. Całe wydarzenie prowadziła i z sukcesem moderowała Urszula Majcher-Legawiec z Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja.

Serię prelekcji rozpoczął Mateusz Płoskonka, zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, który opowiedział i wyjaśnił szczegółowo założenia programu „Otwarty Kraków”. Program ten został przyjęty przez Radę Miasta Krakowa we wrześniu 2016 r., o czym pisaliśmy tutaj. Następnie bardzo ciekawe przemówienie wygłosił Mamadou Diouf - koordynator warszawskiego Centrum Wielokulturowego. Mamadou Diouf opowiadał o tym, jak w praktyce wyglądają działania warszawskich organizacji pozarządowych zorientowanych na działania wobec obcokrajowców mieszkających w stolicy oraz podzielił się własnymi przemyśleniami na temat integracji.

Następnie głos zabrali obcokrajowcy mieszkający w Krakowie. Część ta rozpoczęła się od wystąpienia Scotta Newmana, dyrektora banku State Street w Polsce. Opowiadał o wielokulturowości i wielojęzyczności z perspektywy biznesowej oraz z perspektywy osoby, która w Krakowie spędziła ponad dziesięć lat. Potem mogliśmy wysłuchać wystąpienia osoby, która pamięta czasy komunizmu w Polsce. Ziyad Raoof, pełnomocnik Regionalnego Rządu Kurdystanu w Polsce, opowiedział swoją historię trzydziestu lat życia w naszym mieście. Susanne i Mark Edworthy, którzy reprezentują zbór Chrześcijan Baptystów w Krakowie, byli autorami kolejnego przemówienia. W niezmiernie dowcipny i ciepły sposób przedstawili uroki życia obcokrajowców niemówiących po polsku. Warto dodać, że wszyscy prelegenci przynajmniej część swojego przemówienia przedstawili po polsku.

Ostatnią prelekcją pierwszej części konferencji „Otwarty Kraków”, było wystąpienie Davida McGirra, który opowiedział jak to się stało, że znalazł się w Krakowie, a następnie przedstawił pewne problemy, które napotyka społeczność niepolskojęzyczna imigrująca do naszego miasta. Wystąpienie to na pewno będzie dobrym początkiem zarysowania dalszych działań, które sprawią, że Kraków rzeczywiście stanie się miastem otwartym na obcokrajowców.

Podczas drugiej części pierwszego dnia konferencji odbyła się dyskusja przedstawicieli korpusu konsularnego. Dyplomaci opowiadali o mieszkających w Krakowie społecznościach migranckich, które reprezentują. W dyskusji wzięli udział Konsul Generalny Francji Frédéric de Touchet, Konsul Generalny Ukrainy Oleh Mandiuk, Konsul Generalna Węgier Adrienne Körmendy, Konsul Generalny Niemiec Michael Groß, Konsul Generalny Austrii Andrzej Tombiński, Konsul Generalny Słowacji Ivan Škorupa, Konsul Generalny USA Walter Braunohler, Konsul Honorowy Republiki Chile Andrzej Zdebski, Konsul Honorowy Danii, Finlandii, Islandii i Szwecji Janusz Kahl, Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga Szymon Malecki, Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce Zijad Raoof, Konsul Honorowy Norwegii Marian Mikołajski, Konsul Islamskiej Republiki Pakistanu Leopold Sułkowski.

24 lutego podczas konferencji „Otwarty Kraków”, która rozpoczyna serię wydarzeń poświęconych obcokrajowcom mieszkającym w Krakowie i kwestii integracji, odbyły się prezentacje i debaty poświęcone tematowi ucznia-migranta w polskim systemie szkolnictwa. Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania ekspertów i wszystkich gości przez prowadzącą całe wydarzenie Urszulę Majecher-Legawiec, która reprezentuje Fundację im. Mikołaja Reja.

Podczas drugiego dnia konferencjci uczestnicy mogli zapoznać się z problematyką edukacyjną związaną przede wszystkim ze zjawiskiem imigracji cudzoziemców oraz migracji powrotnej Polaków. Wydarzenie rozpoczęła ekspercka dyskusja dotyczące właśnie tego zagadnienia. Wśród ekspertów znaleźli się prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, prof. Władysław Miodunka, prof. UP dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, Katarzyna Oyrzanowska z Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR), Andrzej Janczy – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie. Całą dyskusję poprowadził prof. UW dr hab. Przemysław E. Gębal.

W drugiej części w programie konferencji znalazła się prezentacja prof. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej, która opowiadała o kwestiach psychologicznych związanych z doświadczeniem migracji. Następnie odbyły się interesujące warsztaty prowadzone przez prof. UP dr hab. Małgorzatę Pamułę-Behrens oraz dr hab. Martę Szymańską, którym udało się zaktywizować uczestników konferencji i zidentyfikować problematyczne kwestie związane z edukacją dzieci posiadających doświadczenie migracyjne.

Cała konferencja została podsumowana bardzo emocjonalnym wystąpieniem prof. Iriny Manokhi reprezentującej Wschodnioeuropejski Instytut Psychologii w Kijowie. Prof. Manohka opowiadała o dzisiejszych migracjach Ukraińców, narracje te niestety często są opisem historii tragicznych. Wydarzenie zakończyło się krótkim podsumowaniem, a także pożegnaniem wszystkich uczestników przez Radną Miasta Krakowa – dr Małgorzatę Jantos.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.