Dodał: |
Oceń: 0 0

25 lutego 2017 r. w Krakowie odbył się Festiwal Wielokulturowy w ramach konferencji „Otwarty Kraków”. Trzeci dzień wydarzenia miał być poświęcony przede wszystkim celebrowaniu kulturowej różnorodności w sferze kultury, sztuki i sportu.

Do współorganizacji programu tego dnia, Urząd Miasta, Stowarzyszenie Interkulturalni.pl oraz Fundacja im. Mikołaja Reja zaprosili krakowskie organizacje społeczne, muzea, galerie, kina i szkoły językowe. Instytucje, które zgłosiły chęć udziału w wydarzeniu miały zorganizować wydarzenie poświęcone kulturze mniejszości, którą reprezentują lub idei otwartości na różnorodność kulturową. W ramach Festiwalu Wielokulturowego odbyło się łącznie dwanaście różnych wydarzeń. Pełny program tego dnia konferencji opisaliśmy tutaj.

Ciekawym punktem programu była debata zorganizowana przez Stowarzyszenie Interkulturalni.pl w Spółdzielni „Ogniwo”. Tytuł wydarzenia „Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć” nawiązywał do książki wydanej w marcu 2017 r. przez Wydawnictwo Karakter. W debacie wzięli udział dr hab. Dariusz Niedźwiecki z Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych, Magdalena Zych z Muzeum Etnograficznego, Ewa Piekarska i Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej, reprezentujące Centrum Pomocy Prawnej im. H. Nieć – Anna Strama i Alicja Vauleon, których teksty opublikowano w książce„Migranci, migracje. O czym warto wiedzieć by wyrobić sobie własne zdanie”, Aleksandra Lipczak – dziennikarka i członkini Inicjatywy „Witajcie w Krakowie” oraz dr hab. Marcin Lubaś z Instytutu Socjologii UJ. Dyskusję prowadził dr Adam Bulandra ze Stowarzyszenia Interkulturalni.pl.

Uczestnicy dyskutowali o sposobach mówienia o migracjach i migrantach, a także o stereotypach związanych z tymi zjawiskami. Podczas rozmowy wskazywano także różne skutki jakie zjawisko migracji ma w sferach kultury czy ekonomii. Uwagę poświęcono także przyczynom dzisiejszych migracji, w tym szczególnie kryzysom humanitarnym. Rozważania podsumowano dyskusją nad tym, w jaki sposób można pracować nad otwartością społeczną wobec migrantów. Film z zapisem wydarzenia znajduje się tutaj.

Współorganizowania kolejnego z wydarzeń podjęło się kilka inicjatyw prowadzonych przez cudzoziemców i migrantów mieszkających w Krakowie. Spotkanie „One Krakow: Community Showcase” odbyło się w kawiarni Pauza In Garden. Projekt „One Krakow” to nowa inicjatywa, której celem ma być łączenie międzynarodowej i lokalnej społeczności. W przeciągu dziewięciu godzin uczestnicy wzięli udział w warsztatach, prezentacjach i networkingu, dzięki którym integrowano środowiska reprezentujące różne organizacje i prywatne inicjatywy. Wydarzenie pokazało popularność projektów zorientowanych na cudzoziemców mieszkających w Krakowie.

W programie festiwalu znalazły się także warsztaty antydyskryminacyjne zorganizowane przez Żydowskie Muzeum Galicja, Krakowski Wehikuł Czasu – gra RPG poświęcona wielokulturowej historii Krakowa, zaaranżowana przez Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, warsztaty tańca afrykańskiego prowadzone przez Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Obchody wielokulturowości w Krakowie zakończyły wieczorne wydarzenia, czyli koncert Kapeli Maliszów oraz bal maskowy w Willi Decjusza.


Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.