Dodał: |
Oceń: 0 0
Spotkanie w Kazachstanie (Projekt „ABC repatrianta”)

Spotkanie w Kazachstanie (Projekt „ABC repatrianta”) / fot.: IWI / źródło: Materiały prasowe organizatora

W 2016 r. Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) z Krakowa realizował projekt „ABC repatrianta”, skierowany do przedstawicieli Polonii w Kazachstanie oraz do polskich gmin zainteresowanych procedurą repatriacji.

„ABC repatrianta” jest kontynuacją działań IWI rozpoczętych w 2015 r. w ramach projektu „Polaka z Kazachem rozmowy”. IWI przeprowadził badania terenowe wśród Polonii mieszkającej w Kazachstanie i stwierdził potrzebę wsparcia środowisk polonijnych właśnie w działaniach związanych z repatriacją. Dlatego głównym celem „ABC repatrianta” było udostępnienie informacji na temat repatriacji Polakom mieszkającym w Kazachstanie i wyrażającym chęć powrotu do kraju.

Projekt składał się z kilku działań. Rozpoczęto od przeprowadzenia badań dotyczących procedury repatriacyjnej Polaków z Kazachstanu i adaptacji repatriantów w gminach całej Polski. Uzyskane wyniki pozwoliły zespołowi IWI opracować raport zawierający zestaw rekomendacji i wskazówek zarówno dla repatriantów, jak i dla przedstawicieli gmin i innych instytucji publicznych. Raport dostępny jest na stronie IWI.

Kolejnym etapem było zorganizowanie spotkań z Polakami mieszkającymi w Kazachstanie. Zespół trenerów IWI odwiedził w sumie dwanaście różnych lokalizacji w całym Kazachstanie. Podczas spotkań przedstawiono informacje o aktualnej procedurze repatriacyjnej oraz zaprezentowano raport z badań gmin. Kazachstańscy Polacy mogli się również zapoznać z informacjami o sprawach formalnych takich, jak edukacja, administracja, podatki i ubezpieczenia w Polsce oraz o zmianach w procedurze ubiegania się o Kartę Polaka. W programie spotkania prowadzący uwzględnili także zagadnienia dotyczące polskiej kultury i społeczeństwa.

W ramach projektu „ABC repatrianta” IWI udostępnia także cykl filmów, na który składają się zrealizowane w Łodzi i Gliwicach reportaże przedstawiające rzeczywistość repatriantów oraz dobre praktyki związane z integracją w obszarze przedsiębiorczości oraz działania urzędów. Materiały reportażowe uzupełniono filmem informacyjnym dotyczącym Karty Polaka oraz ostatnich zmian w procedurze ubiegania się o ten dokument. Filmy dostępne są na stronie IWI.

Projekt „ABC repatrianta” był realizowany dzięki dofinansowaniu Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za Granicą.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.