Dodał: |
Oceń: 0 0

Screenshot portalu cudzoziemcy.gov.pl / źródło: https://cudzoziemcy.gov.pl/

Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił nową stronę cudzoziemcy.gov.pl do wypełniania wniosków dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Portal umożliwia wypełnienie dokumentu online i wydruk gotowego wniosku, który zanosi się do urzędu.

Na stronie znajdują się:

  • wniosek o pobyt stały,
  • wniosek o pobyt czasowy,
  • wniosek rezydenta długoterminowego UE,
  • wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej,
  • wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.

Sposób postępowania jest prosty. Po wejściu na portal cudzoziemcy.gov.pl, należy wybrać odpowiedni z dostępnych wniosków w zakładce Wnioski online. Następnie wypełnić dokument zgodnie z podpowiedziami, a potem zapisać go i wydrukować. Tak przygotowany wniosek składa się wraz z innymi dokumentami w urzędzie.

Portal dostępny jest w trzech językach: angielskim, rosyjskim i francuskim.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.