Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Cracow is the most frequently visited city of Poland, well recognized by tourists. The city is full of foreigners, so does municipal authorities focus on convenient communication. Official website krakow.pl has a data base of information concerning companies providing services in English. Hostels, restaurants, museums, galleries and taxi cabs – any of those places meeting requirements special requirements, are marked with sticker saying: „Please come in - we do speak English here”.

Foreigners-friendly places serach engine is available at: www.krakow.pl/english/18121,artykul,we_do_speak_english_here__.html

Of course there are many places providing services in English, not marked with the sticker.

Foreigners-friendly places are not only characterized by the ability to provide services in English. These are also places gathering foreigners. Apart from various cultural and education institutions, list of which may be found at: www.krakow.info-migrator.pl/organizacje-krakow/organizacje-na-rzecz-dialogu-miedzykulturowego, there are many places open for multicultural initiatives like meetings of expats or couchsurfers (information concerning such events may be found at: www.krakow.info-migrator.pl/organizacje-krakow/inicjatywy-migrantow). Don’t forget about all the pubs and restaurants run by migrants. One of the places that attracts foreigners is popular American cafe-club Massolit Books&Cafe.

Massolit Books

4 Felicjanek St
31-104 Cracow
Tel.: (+48 12) 432-41-50
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
www.massolit.comComment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.