Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

In Cracow there are numerous agencies offering various translation services.

The price of written translation depends, among others, on:

- The language (the price depends on the language group; generally, the rarer the language, the more expensive translation)
- The type of translation (non-certified, specialized, certified)
- The length of the text
- The time of translation (standard, express)

The price of translation varies from 30 to several dozen PLN per page.

Translation agencies usually estimate the cost of translation individually and, often, free of charge.

Below you will find a list of translation agencies in Cracow and sworn translators.

TRANSLATION AGENCIES – Cracow

Students’ Translation Bureau

Dom Studencki Bydgoska, 19 A Bydgoska St (entrance through blok B); 30-056 Cracow

www.info.filg.uj.edu.pl/sbt

contact via a form on the website

Translation from and into: English, German, Spanish, Portuguese, Russian and Italian. The bureau can also find a translator working from/into another language.

The bureau is a student organization offering translation services free of charge.  Their services are directed towards students, academics, student associations, offices, non-profit organizations and organizers of festivals.

ALINGUA Translation Bureau

23/1 Świętego Filipa St, 31-150 Cracow

www.alingua.pl

tel.: (+48) 12 357 52 25; (+48) 692 892 592; (+48) 784 915 599; (+48) 505 270 147

mail:

Translation from and into:

English, German, Russian, Czech, French, Spanish, Slovak, Slovene, Ukrainian, Italian, Belarusian, Bulgarian, Danish, Croatian, Macedonian, Norwegian, Romanian, Serbian, Swedish, Hungarian and others.

ATOMINIUM Translation Bureau

12/7 Krupnicza St, 31-123 Cracow

www.atominium.com/

tel.: (+48) 12 428 94 50

mail.:

Translation from and into:

EUROPEAN languages: English, French, Spanish, German, Dutch, Portuguese, Danish, Finnish, Norwegian, Swedish, Croatian, Czech, Estonian, Greek, Lithuanian, Latvian, Russian, Slovak, Slovene, Ukrainian, Hungarian.

ASIAN languages: Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese

SEMITIC: Arabic, Hebrew

COLUMBUS Translation Bureau

17 Basztowa St, 31 – 143 Cracow

www.tlumaczenia-columbus24.pl

Tel.: (+48) 12 421 77 88; (+48) 504 20 66 40

mail:

Translation from and into: English, German, French, Russian, Ukrainian, Italian, Czech, Slovak, Lithuanian, Latvian, Estonian, Hungarian, Swedish, Norwegian, Romanian, Bulgarian, Albanian, Turkish, Arabic, Persian, Hindi, Chinese.

Podgórskie Translation Bureau

12 Wadowicka St, Apt. 142-3, 30-415 Cracow

www.pbt.com.pl

tel.: (+48) 12 269 46 77; (+48) 513 07 44 21

mail:

Translation from and into:

English, Bosnian, Finnish, Macedonian, Romanian, Ukrainian, Chinese, Korean, German, Bulgarian, Spanish, Moldovan, Serbian, Hungarian, Estonian, Armenian, French, Croatian, Lithuanian, Dutch, Slovak, Slovene, Greek, Russian, Czech, Latin, Norwegian, Slovenian, Turkish, Hebrew, Belarusian, Dutch, Latvian, Portuguese, Swedish, Arabic, Japanese.

TRANSLATION STREET Translation Bureau

20 Rydlówka St, 30-363 Cracow

www.translationstreet.pl

tel.: (+48) 531 525 535 lub (+48) 12 36 26 000

mail:

Translation from and into:

EUROPEAN: English, Swedish, Norwegian, Danish, German, Dutch, Polish, Czech, Slovak, Russian, Ukrainian, Belorussian, Serbian, Croatian, Slovenian, Bulgarian, Macedonian, Spanish, Portuguese, French, Italian, Romanian, Moldovan, Lithuanian, Latvian, Greek, Albanian, Finnish, Estonian, Hungarian, Turkish.

SEMITIC: Arabic, Hebrew.

ASIAN: Chinese, Japanese, Korean.

VEROLING Translation Bureau

25 Wielicka St, 30-552 Cracow

www.veroling.pl

tel.: +48 (12) 361-31-00

mail:

Translation from and into:

English, Bosnian, Bulgarian, Croatian, Montenegrin, Czech, Estonian, Lithuanian, Latvian, Macedonian, Polish, Romanian, Serbian, Slovak, Slovene, Hungarian, Danish, Finnish, French, Greek, Spanish, Icelandic, Catalonian, Maltese, Dutch, German, Norwegian, Portuguese, Swedish, Italian, Azerbaijani, Belarusian, Georgian, Armenian, Moldovan, Russian, Ukrainian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Esperanto, Hebrew, Japanese, Kazakh, Latin, Mongolian, Turkish.

VIVALANG Translation Bureau

24/5 Romualda Traugutta St, 30-549 Cracow

www.vivalang.com.pl

tel.: (+48) 12 661 05 61

mail: ,

Translation from and into:

English, Arabic, Bulgarian, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Flemish, French, Spanish, Dutch, Japanese, Lithuanian, German, Portuguese, Russian, Romanian, Serbian, Slovak, Swedish, Ukrainian, Hungarian, Italian and others.

SWORN TRANSLATORS – Cracow


A complete list of sworn translators is published in the Public Information Bulletin of the Ministry of Justice. To find a list of sworn translators registered in Cracow visit the following websites:  

www.bip.ms.gov.pl

www.bip.ms.gov.pl/2


Cooperation: Agneshka Avin, Paulina Szmergał

 

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.