Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Witajcie w Krakowie / Welcome to Krakow

Email
Read more >Show details >

Inicjatywę Witajcie w Krakowie / Welcome to Krakow tworzą mieszkańcy i mieszkanki Krakowa, którzy z chęcią pomogą uchodźcom i uchodźczyniom szukającym nowego domu w Krakowie.

Studencka Poradnia Prawna UJ

Poniedziałek: 9 – 14
Wtorek: 13 – 17
Środa: 9 – 14
Czwartek: 13 – 17
Piątek: 9 – 14
Email
Tel. 12 430 19 97
Tel. +48 506006672
Fax 12 430 19 97
Read more >Show details >

Studencka Poradnia Prawna UJ powstała w 1997 r. Działalność Poradni polega głównie (choć nie wyłącznie) na udzielaniu pomocy prawnej osobom najuboższym, których nie stać na ponoszenie kosztów związanych ze świadczeniem takiej pomocy przez osoby profesjonalne (adwokatów, radców prawnych).

Stowarzyszenie Interkulturalni PL

Stowarzyszenie Interkulturalni PL
Email
Read more >Show details >

Stowarzyszenie powstało w 2010 r., jego nadrzędnym celem jest promowanie wielokulturowości oraz działania na rzecz otwartego społeczeństwa. Organizacja  również wspiera prawnie migrantów i uchodźców.

Polska Akcja Humanitarna Biuro Regionalne w Krakowie

Poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00
Email
Tel. 12 421 57 71
Fax 12 422 08 19
Read more >Show details >

Polska Akcja Humanitarna to organizacja działająca na rzecz praw człowieka na świecie.

Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 8:00 - 15:00
Email
Tel. 12 422 31 05
Fax 12 422 30 19
Read more >Show details >

Zakres wsparcia: formalności związane z legalizacją pobytu w Polsce.

Oddział do spraw Cudzoziemców II piętro, pok. 204

Kierownik Oddziału: (+48 12) 39-21-808; mams@malopolska.uw.gov.pl
Sprawy legalizacji pobytu cudzoziemców: (+48 12) 39-21-804, (+48 12) 39-21-859, (+48 12) 39-21-877
Sprawy wiz i zaproszeń: (+48 12) 39-21-807
Sprawy udzielania zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców (+48 12) 39-21-579

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Poniedziałek - piątek: 9:00 - 15:00
Email
Tel. 12 633 72 23
Fax 12 423 32 77
Read more >Show details >

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest organizacją pozarządową założoną w 2002 r. Centrum zapewnie bezpłatną pomoc prawną dla migrantów oraz uchodźców.

Amnesty International Kraków

Email
Read more >Show details >

Krakowska grupa działa od maja 2012 r. Spotkania grupy odbywają się w poniedziałki o 19:30 przy ulicy Pijarskiej 5/1.

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.