Dodał: |
Aktualizacja: |

Jako duży ośrodek miejski Kraków posiada rozwiniętą sieć komunikacyjną. Za wszelkie kwestie związane z transportem w obrębie miasta odpowiada Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT), który czuwa nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, obsługą strefy płatnego parkowania oraz budową/remontami dróg i ścieżek rowerowych. Informacje w tym zakresie można znaleć na stronie internetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Komunikacja Miejska w Krakowie (strony dostępne wyłącznie w języku polskim).

Na komunikację miejską w Krakowie składają się linie autobusowe i tramwajowe. Obsługuje je Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji (MPK). Na stronie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne znajdują się m.in. aktualne komunikaty, wiadomości na temat cen i rodzajów biletów, rozkładów jazdy, istnieje również możliwość planowania trasy i wyszukiwania połączeń. Strona posiada podstawowe wersje angielsko- i niemieckojęzyczną.

Po Krakowie można poruszać się także taksówką lub własnym środkiem transportu (samochody, motocykle, skutery). Wybierając tę drugą opcję należy pamiętać o tym, że w dużej części miasta postój jest płatny (tzw. strefa płatnego parkowania), a wjazd do ścisłego centrum Krakowa mają tylko pojazdy ze specjalnym pozwoleniem. Tego typu ograniczenia nie obowiązują rowerzystów – rowerami można poruszać się po całym mieście, choć nie we wszystkich jego częściach sieć ścieżek rowerowych jest dostatecznie rozwinięta.

Poza granice miasta, do sąsiednich miejscowości wchodzących w skład aglomeracji krakowskiej można dostać się autobusami komunikacji miejskiej, busami obsługiwanymi przez prywatnych przewoźników lub koleją.

Komunikacja międzymiastowa i międzynarodowa z Krakowa jest możliwa drogą:

• kolejową obsługiwaną przez kilka rodzajów spółek Polskich Kolei Państwowych. Przyjazdy i odjazdy pociągów odbywają się z Dworca Głównego. Rozkład jazdy dostępny na stronie PKP - Rozkład, planowanie podróży dostępne przez aplikację PKP - Aplikacja mobilna (również w angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej wersji)
• autobusową z Małopolskiego Dworca Autobusowego w Krakowie Małopolski Dworzec Autobusowy (również w angielskiej i rosyjskiej wersji) 
• lotniczą z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Kraków Airport (również w angielskiej i słowackiej wersji)

Szczegółowe informacje na temat wszystkich wyżej wymienionych sposobów komunikacji zostały opracowane w poszczególnych artykułach Dworce i lotniska, Samochody, TAXI, Rowery, Prywatni przewoźnicy, Autobusy i tramwaje.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.