Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Kolejną opcją poruszania się Krakowie są taksówki. W mieście funkcjonuje kilkanaście korporacji taksówkarskich. Informacje na temat niektórych z nich dostępne są na stronach:

Taksówki i przewóz osób w Krakowie oraz Numery taksówek w Krakowie.

Część kierowców posługuje się językami obcymi. O obsługę w obcym języku trzeba zapytać podczas zamawiania taksówki.

• Radio Taxi 919, tel.: 919
• Radio Taxi „Dwójki”, tel.: 9622, 012 422-50-80, 012 413-11-34
• Robert Zwoliński, Radio Taxi – „PARTNER”, tel.: (+48) 508-197-434
• Taxi – Cab MIKE, tel.: 517-746-576

Niektóre firmy w swojej ofercie mają możliwość zamówienia taksówki przez sms lub aplikację telefoniczną:

• Taxi Serwis KRK (Przewozy międzymiastowe), tel. lub sms (+48) 692-800-800
• Taxi Kraków Matrix, tel. lub sms (+48) 507-359-121
• Taxi VIP, tel. lub sms (+48) 882-222-555
• Radio Taxi, tel. (+48) 12 9661, bezpłatna infolinia: (+48) 800-400-400 lub sms

W treści SMS trzeba wpisać adres, pod który ma przyjechać taksówka i godzinę, na którą się ją zamawia (można zamówić taksówkę z wyprzedzeniem).

Uwaga! Podczas podróży należy być czujnym w kwestii ceny za oferowaną usługę. Nadal istnieje problem kierowców, którzy chcą zarobić na jednorazowej transakcji kosztem utraty reputacji. Warto także pamiętać, że w Polsce nie ma zwyczaju dawania napiwków taksówkarzom.

 

 

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.