Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Strefa płatnego parkowania

Decydując się na podróżowanie po mieście własnym środkiem transportu, trzeba pamiętać, że duża część miasta objęta jest strefą płatnego parkowania, co oznacza, że postój w wielu miejscach podlega opłacie. Strefa płatnego parkowania w Krakowie obowiązuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 20.00.

Aktualną mapę strefy płatnego parkowania można zobaczyć tutaj: www.zikit.krakow.pl/mapa-strefy-platnego-parkowania.html

Warto przypomnieć, że wjazd do ścisłego centrum miasta (do tzw. strefy ograniczonego ruchu – strefy B) mają tylko samochody ze specjalnym pozwoleniem. 

Opłaty za parkowanie

Opłatę za parkowanie uiszcza się w parkomacie, w zamian otrzymuje się bilet potwierdzający, który należy umieścić wewnątrz pojazdu w widocznym miejscu (najlepiej przy przedniej szybie). Można również wnieść opłatę korzystając z aplikacji mobiParking na telefony komórkowe (www.skycash.com/mobiparking.html)

Ceny za parkowanie:

- Pierwsza godzina kosztuje 3 zł
- Druga godzina kosztuje 3,5 zł
- Trzecia godzina kosztuje 4,10 zł
- Kolejne godziny kosztują 3 zł każda

Niewniesienie opłaty za parkowanie, jak również przekroczenie czasu parkowania określonego na bilecie bądź posłużenie się nieważnym abonamentem skutkuje wezwaniem do uiszczenia opłaty dodatkowej (kary) w wysokości 50 zł.

Istnieje możliwość wykupienia abonamentu okresowego na parkowanie w strefie. Dokonuje się tego w biurze strefy płatnego parkowania przy ul. Kalwaryjskiej 35 (biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00).

Więcej informacji na temat strefy płatnego parkowania na stronie www.zikit.krakow.pl/strefa-platnego-parkowania (strona wyłącznie w języku polskim)

Wypożyczenie samochodu

Informacja dla osób preferujących poruszanie się samochodami, a nie posiadających własnego pojazdu: w Krakowie działa wiele firm zajmujących się wypożyczaniem samochodów. Ofertę większości z nich można znaleźć i porównać w Internecie wpisując w wyszukiwarce hasło „wypożyczenie samochodu Kraków“ lub „wynajem aut Kraków”. Strony te są zazwyczaj dwujęzyczne (posiadają polską i angielską wersję językową).

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.