Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL

INTERKULTURALNI PL to organizacja pozarządowa działająca w Krakowie na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i wielokulturowego. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

  • działanie na rzecz zmiany systemu prawnego (rzecznictwo, akcje uświadamiające, działania nadzorcze i wypracowywanie rozwiązań),
  • promowanie edukacji kulturowej (prowadzenie szkoleń międzykulturowych),
  • promowanie różnych kultur (organizacja wydarzeń),
  • działania na rzecz integracji (empowerment – pomoc w legalizacji pobytu, nauka polskiego, doradztwo zawodowe, pomoc w akulturacji i budowaniu sieci społecznej).

Strona: INTERKULTURALNI PL Kontakt:   Facebook: InterkulturalniPL

 

Instytut Wschodnich Inicjatyw

Instytut Wschodnich Inicjatyw to organizacja pozarządowa wspierająca rozwój współpracy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej a obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Celem stowarzyszenia jest kreowanie nowych form aktywności, wspieranie dialogu międzykulturowego i promocja dyplomacji kulturalnej. Instytutu Wschodnich Inicjatyw swoją misję realizuje poprzez ogólnopolskie i międzynarodowe projekty badawcze, edukacyjne i społeczno-kulturalne, wymiany młodzieży, konferencje, spotkania tematyczne, festiwale, wizyty studyjne, a także szkolenia i warsztaty.

Strona: Instytut Wschodnich Inicjatyw Kontakt:  Facebook: Instytut Wschodnich Inicjatyw

 

Projekt Wielokulturowy Kraków

Projekt „Wielokulturowy Kraków” powstał, by pokazać różnorodność kulturową, wyznaniową i etniczną Krakowa, zarówno tę historyczną, jak i współczesną. Na stronie internetowej Wielokulturowy Kraków można znaleźć mapę instytucji zajmujących się mniejszościami kulturowymi i wyznaniowymi w Krakowie. W ramach projektu organizowane są spotkania sieciujące dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji mniejszościowych, szkolenia podnoszące kompetencje pracowników kultury, a także spacery szlakiem mniejszości, gry miejskie i inne wydarzenia, w których mogą bezpłatnie uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby. Twórcy „Wielokulturowego Krakowa” wierzą, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach bezpośredni kontakt z „Innym” jest konieczny, by zwiększyć naszą wiedzę i zmniejszyć lęk. Obecnie projekt tworzy 7 osobowy zespół, działający nieformalnie i wolontaryjnie.

Strona: Wielokulturowy Kraków Kontakt:   Facebook: Wielokulturowy Kraków

 

Ambasada Krakowian

Ambasada Krakowian to otwarta przestrzeń spotkania i współdziałania krakowian. Ideą działania Ambasady Krakowian jest łączenie różnych ludzi działających i chcących działać na rzecz miasta. W Ambasadzie spotykają się instytucje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz indywidualne osoby, które chcą zmieniać miasto. Ambasada jest organizatorem Krakowskich Ogrodów Społecznych i Śniadań w Ambasadzie.

Strona: Ambasada Krakowian Kontakt:   Facebook: Ambasada Krakowian

 

Reprezentujesz lokalne organizacje lub inicjatywy społeczne i chcesz współpracować na rzecz otwartości i różnorodności kulturowej Krakowa? Skontaktuj się z nami: