Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Chcąc zawrzeć związek małżeński z obywatelem Polski, warto najpierw zapoznać się z ogólnymi informacjami prawnymi na ten temat. Znajdują się one w dziale „Małżeństwo” na ogólnopolskiej odsłonie niniejszego portalu. Aby przejść do artykułu, kliknij link: Informacje prawne - małżeństwo.

Chcąc wstąpić w związek małżeński, trzeba udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, by uzyskać informacje na temat procedury, wypełnić i złożyć odpowiednie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa. Powinno się to załatwiać co najmniej miesiąc prze planowanym ślubem, choć w przypadku małżeństw mieszanych polsko-cudzoziemskich procedura może się przedłużyć. W Krakowie funkcjonują dwa Urzędy Stanu Cywilnego.

Urząd Miasta Krakowa Urząd Stanu Cywilnego

Poniedziałek-piątek 7:40-15:20
tel. 12 616-55-19
tel. 12 616-55-15
fax 12 616-55-20

Referat Urzędu Stanu Cywilnego Nowa Huta

Poniedziałek-piątek 7:40-15:20
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Dla dzielnic XIV-XVIII Krakowa.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.