Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Kraków jest jednym z najbardziej znaczących ośrodków miejskich w Polsce. Taką rangę zawdzięcza nie tylko bogatemu, wielowiekowemu i wielokulturowemu dziedzictwu, ale także aktywnej, otwartej i prężnie działającej społeczności mieszkańców. To wszystko tworzy podatny grunt do działania różnorodnych organizacji, wśród których wiele działa na rzecz dialogu międzykulturowego, promowania kultur oraz wsparcia osób w procesie migracji. Różnią się między sobą formą organizacyjno-prawną oraz specyfiką realizowanych zadań, niemniej razem tworzą dość obszerną i uzupełniającą się ofertę pomocową i/lub kulturalną dla migrantów i nie tylko. Znajdujące się w tym dziale zestawienie stanowi próbę zebrania i pogrupowania tej oferty. Znalazły się w nim odniesienia do: placówek dyplomatycznych poszczególnych państw, polskich instytucji rządowych i samorządowych, organizacji antydyskryminacyjnych oraz działających na rzecz migrantów i mniejszości, podmiotów specjalizujących się w pomocy prawnej i interwencji kryzysowej, jednostek kulturalno-edukacyjnych czy naukowo-badawczych, zorientowanych na pogłębianie relacji między narodami czy promowanie kultur, aż wreszcie organizacje migranckie lub mniejszościowe skupiające przedstawicieli danej kultury, chcących ją krzewić i podtrzymywać oraz udzielać wsparcia innym jej przedstawicielom.

Skomentuj

whe are in way for help giving and come back sunday morning , we have 2 place for take to switzerland 2 people my number +41787098989

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.