Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 1 0

Szacuje się, że w Krakowie może mieszkać nawet 25 tys. cudzoziemek i cudzoziemców. Dużą część z nich stanowią osoby bardzo aktywne społecznie, dzięki którym w Krakowie pojawia się wiele różnorakich, oddolnych inicjatyw międzynarodowych. Odbywająca się w ten sposób wymiana kulturowa ma najczęściej charakter nieformalny, choć nie brakuje również i bardziej oficjalnych projektów. Tym, co w oczywisty sposób przyczynia się do sukcesu takich pomysłów i integracji społeczności migranckiej jest oczywiście internet oferujący wygodne możliwości komunikacji czy to poprzez strony www, czy też za pośrednictwem portali społecznościowych.

Poniżej zamieszczona jest lista grup zrzeszających migrantki i migrantów i inne osoby zainteresowane wymianą kulturową. Niektóre z nich organizują regularne spotkania w świecie niewirtualnym, a niektóre stanowią tylko platformę informacyjną on-line. Są wśród nich takie, które zrzeszają cudzoziemki i cudzoziemców niezależnie od pochodzenia, ale również i grupy skierowane do osób wywodzącym się z konkretnego obszaru. Należacy do tych organizacji dzielą się swoimi doświadczeniami migranckimi lub znajdują wspólne tematy ze swoimi rodaczkami i rodakami. Informacje na temat organizacji i stowarzyszeń migranckich działających w bardziej formalny sposób, zorientowanych na promocję danej kultury, i/lub udzielanie wsparcia, można znaleźć otwierając zakładkę Organizacje kulturowe. Redakcja informuje, że poniższa lista jest otwarta. Chcąc zgłosić swoją inicjatywę do poniższego zestawienia, prosimy o kontakt mailowy:

Inicjatywy wielokulturowe

Strony i portale www:

Krakow Post – strona internetowa jedynego w Krakowie anglojęzycznego pisma; można w nim znaleźć artykuły na dotyczące bieżących wydarzeń politycznych, gospodarczych, kulturalnych i sportowych – zarówno tych lokalnych, jak i ogólnokrajowych.

Inter Nations Krakow – krakowska odsłona portalu dla społeczności migrantów. Umożliwia budowanie sieci kontaktów z osobami w sytuacji migracji, wspiera nowoprzybyłych do miasta cudzoziemców, informuje o wydarzeniach kulturalnych. Społeczność Expat’ów organizuje cykliczne spotkania w Krakowie.

Couchsurfing – portal społeczności gromadzącej się wokół idei couchsurfingu – na witrynie oprócz typowo couchsurfing’owych funkcji znajdują się informacje na temat cotygodniowych spotkań CS.

Foreigners in Poland – strona, która w lekki sposób przekazuje informacje na temat wielu aspektów życia cudzoziemca w Polsce, zawiera również blogi kilku mieszkających tu obcokrajowców

Kraków Expats Directory – strona, która gromadzi informacje m.in. o usługach, poradach oraz społecznościach skierowanych do expatów i expatek mieszkających w Krakowie

Grupy na portalu Facebook:

Grupa Foreigners in Kraków – założona dla społeczności międzynarodowej w mieście, ma za zadanie sieciowanie obcokrajowców oraz informowanie o wydarzeniach

Grupa Krakow Expats – platform ogłoszeń i wymiany informacji, ma na celu oczywiście również sieciowanie

Grupa Professionals in Krakow – wykwalifikowani pracownicy – nie tylko imigranccy – zamieszczają informacje różnego typu od ogłoszeń/ofert zawodowych do wydarzeń kulturalnych

Grupa Couchsurfing Krakow – społeczność krakowskich couchsurferów na facebook’u

Grupa Multilingual job offers in Kraków – zorientowana na oferty pracy dla osób władających językami obcymi oraz informująca o wydarzeniach tematycznych

Grupa For Sale or Wanted in Krakow – używana jako baza ogłoszeń typu “chętnie oddam/sprzedam”.

Grupa Cultural and Not Cultural Events in Krakow – ma charakter informująco- promujący różnorakie inicjatywy kulturalne w Krakowie

Krakow Photography Group – społeczność pasjonatów i praktyków fotografii, informuje o wartych uwiecznienia wydarzeniach oraz organizuje fotograficzne wycieczki, daje także mozliwość podzielenia się wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie.

Grupa Tandem Kraków – grupa wymiany językowej, organizująca regularne spotkania, których celem jest doskonalenie umiejętności językowych

Language Exchange Club Krakow – grupa wymiany językowej, w ramach której systematycznie odbywają się zebrania będące okazją do poćwiczenia danego języka

English Club – grupa organizuje regularne spotkania, których celem jest poznawanie osób z różnych kultur oraz ćwiczenie języka (nie tylko angielskiego)

Collaborate, Krakow! – grupa zorganizowana wokół projektu Collaborate, Krakow!, który organizuje regularne spotkania sieciujące łączące społeczność lokalną i migrancką

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.