Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Poszukujący wsparcia cudzoziemcy i cudzoziemki mogą szukać go w różnego rodzaju placówkach, w zależności od ich indywidualnej sytuacji. Z jednej strony, pomoc oferują różne instytucje administracyjne: zarówno te reprezentujące stronę polską (urzędy lub wydziały ds. cudzoziemców, ośrodki pomocy społecznej), jak również te będące przedstawicielstwami danych krajów (ambasady, konsulaty, instytuty). Z drugiej strony, pomoc może być udzielana przez organizacje pozarządowe specjalizujące się w tematyce migracyjnej. W Krakowie działają placówki obydwu kategorii.

 

Placówki dyplomatyczne w Krakowie

Lista konsulatów w Krakowie (wersja polskojęzyczna)

List of consulates in Krakow (English version)

Polskie instytucje rządowe i samorządowe oraz organizacje pozarządowe świadczące pomoc migrantom w Krakowie

 

Witajcie w Krakowie / Welcome to Krakow

email
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Inicjatywę Witajcie w Krakowie / Welcome to Krakow tworzą mieszkańcy i mieszkanki Krakowa, którzy z chęcią pomogą uchodźcom i uchodźczyniom szukającym nowego domu w Krakowie.

Studencka Poradnia Prawna UJ

Poniedziałek: 9 – 14
Wtorek: 13 – 17
Środa: 9 – 14
Czwartek: 13 – 17
Piątek: 9 – 14
email
tel. 12 430 19 97
tel. +48 506006672
fax 12 430 19 97
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Studencka Poradnia Prawna UJ powstała w 1997 r. Działalność Poradni polega głównie (choć nie wyłącznie) na udzielaniu pomocy prawnej osobom najuboższym, których nie stać na ponoszenie kosztów związanych ze świadczeniem takiej pomocy przez osoby profesjonalne (adwokatów, radców prawnych).

Stowarzyszenie Interkulturalni PL

Stowarzyszenie Interkulturalni PL
email
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Stowarzyszenie powstało w 2010 r., jego nadrzędnym celem jest promowanie wielokulturowości oraz działania na rzecz otwartego społeczeństwa. Organizacja  również wspiera prawnie migrantów i uchodźców.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Radziwiłłowska 8b
http://oik.krakow.pl/
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Dyżur całodobowy: 12 421 92 82
tel. 12 421 92 82
tel. 12 421 82 42
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Ośrodek świadczy bezpłatną pomoc osobom przeżywającym kryzys.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Józefińska 14
http://www.mops.krakow.pl/
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
email
tel. 12 616 54 27
fax 12 616 54 28
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Zakres wsparcia: pomoc w przezwyciężeniu życiowych trudności, pomoc w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb, umożliwianie życia w godnych warunkach, zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, działania zmierzające do usamodzielnienia osób/rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc psychologiczna, wsparcie socjalne, itp. Przysługuje osobom legalnie przebywającym na terenie Polski.

Poszczególne filie MOPS można znaleźć korzystając z wyszukiwarki: MOPS Kraków Znajdź filię. W pustym oknie należy wpisać swój adres zamieszkania na terenie Krakowa, a wtedy zostaną wyświetlone dane rejonowej placówki.

MOPS Dział Poradnictwa
os. Teatralne 24 (p. 202, II piętro)
Tel. 12 643-15-23
E-mail: dp@mops.krakow.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 8:00 - 15:00
email
tel. 12 422 31 05
fax 12 422 30 19
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Zakres wsparcia: formalności związane z legalizacją pobytu w Polsce.

Oddział do spraw Cudzoziemców II piętro, pok. 204

Kierownik Oddziału: (+48 12) 39-21-808; mams@malopolska.uw.gov.pl
Sprawy legalizacji pobytu cudzoziemców: (+48 12) 39-21-804, (+48 12) 39-21-859, (+48 12) 39-21-877
Sprawy wiz i zaproszeń: (+48 12) 39-21-807
Sprawy udzielania zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców (+48 12) 39-21-579

International Women's Association of Kraków (IWAK)

International Women's Association of Kraków (IWAK)
email
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

IWAK skupia zagraniczne imigrantki mieszkające w Krakowie. IWAK to otwarta dla wszystkich, areligijna, apolityczna i niezrzeszona z żadną inną instytucją organizacja non-profit.

Grupa zapewnia wsparcie oraz porady dotyczące życia w Krakowie. Regularnie urządza zbiórki, aby wspomóc bardziej potrzebujących, a także organizuje wydarzenia kulturalne i rozrywkowe.

Od września do czerwca IWAK organizuje regularne spotkania:

-  Spotkanie Nowych Członkiń, każdy 1wszy piątek miesiąca od 11:00 do 13:00 w Pijalni Czekolady E. Wedel na Rynku Głównym 46, Kraków

- Kawowe Poranki, każdy 3ci czwartek miesiąca od 11:00 do 13:00 w Hotelu Sheraton, ul. Powiśle 7, Kraków

Chętni mogą także kontaktować się przez e-mail.

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Poniedziałek - piątek: 9:00 - 15:00
email
tel. 12 633 72 23
fax 12 423 32 77
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest organizacją pozarządową założoną w 2002 r. Centrum zapewnie bezpłatną pomoc prawną dla migrantów oraz uchodźców.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.