Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Kraków jest jednym z najbardziej znaczących ośrodków miejskich w Polsce. Taką rangę zawdzięcza nie tylko bogatemu, wielowiekowemu i wielokulturowemu dziedzictwu, ale także aktywnej, otwartej i prężnie działającej społeczności mieszkańców. To wszystko tworzy podatny grunt do działania różnorodnych organizacji, wśród których wiele działa na rzecz dialogu międzykulturowego, promowania kultur oraz wsparcia osób w procesie migracji. Różnią się między sobą formą organizacyjno-prawną oraz specyfiką realizowanych zadań, niemniej razem tworzą dość obszerną i uzupełniającą się ofertę pomocową i/lub kulturalną dla migrantów i nie tylko. Znajdujące się w tym dziale zestawienie stanowi próbę zebrania i pogrupowania tej oferty. Znalazły się w nim odniesienia do: placówek dyplomatycznych poszczególnych państw, polskich instytucji rządowych i samorządowych, organizacji antydyskryminacyjnych oraz działających na rzecz migrantów i mniejszości, podmiotów specjalizujących się w pomocy prawnej i interwencji kryzysowej, jednostek kulturalno-edukacyjnych czy naukowo-badawczych, zorientowanych na pogłębianie relacji między narodami czy promowanie kultur, aż wreszcie organizacje migranckie lub mniejszościowe skupiające przedstawicieli danej kultury, chcących ją krzewić i podtrzymywać oraz udzielać wsparcia innym jej przedstawicielom.