Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

W Krakowie ma swoją siedzibę ponad 20 uczelni wyższych – prywatnych i publicznych.

Poniżej przedstawione są dane kontaktowe uczelni państwowych, informacja na temat możliwości kwaterunkowych oraz adresy uczelnianych Biur Studentów Zagranicznych (w przypadku, gdy dana uczelnia nie posiada wyodrębnionej jednostki dla studentów zagranicznych, można się kontaktować z działami odpowiedzialnymi za sprawy studenckie bądź współpracę międzynarodową.

Uniwersytet Jagielloński (UJ) - najstarsza polska uczelnia wyższa, oferuje bogaty wybór kierunków humanistycznych, ścisłych i medycznych. W zależności od programu studiów oraz języka, w jakim są one prowadzone, czesne waha się od 2 200 do 11 200 EUR za rok, (jeśli cudzoziemiec dostał się na studia na zasadach odpłatności). Strona internetowa uczelni: Uniwersytet Jagielloński  

Informacja dot. rekrutacji na studia, odpłatności, zagranicznych świadczeń i dyplomów dla cudzoziemców: Rekrutacja UJ - cudzoziemcy  
Wszystkie powyższe informacje dostępne są w polskiej, angielskiej i rosyjskiej wersji językowej.

Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych

ul. Gołębia 24, pok. 21
31-007 Kraków
tel.: (+48 12) 663-15-46
e-mail:  
www: International Student Mobility Office (strona w polskiej i angielskiej wersji językowej)

Zakwaterowanie

Cudzoziemiec może ubiegać się o przyznanie miejsca w akademiku po dokonaniu wpisu na studia. Wnioski należy składać przez system USOSweb. (Dostęp do systemu otrzymuje się po wpisie na studia w sekretariacie). Następnie wypełniony wniosek trzeba wydrukować, podpisać i złożyć we właściwej jednostce. Miesięczne opłaty za akademiki są ustalane corocznie i oscylują wokół kwoty 370 zł miesięcznie za osobę.

Akademiki/domy studenckie UJ: Bydgoska, Piast, Żaczek, Nawojka, Kamionka, Bursa Jagiellońska

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) - jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych polskich uczelni technicznych, jest uznaną w swojej klasie na arenie międzynarodowej. Jeśli cudzoziemiec dostał się na studia na zasadach odpłatności, w zależności od kierunku studiów oraz języka, w jakim prowadzone są studia czesne waha się od 2 000 do 5 000 EUR za rok. Strona internetowa uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza  (wersje językowe: polska, angielska, chińska, rosyjska, ukraińska, hiszpańska).

Więcej informacji na temat zasad kwalifikacji na studia w AGH dla obcokrajowców znajduje się na stronie: AGH Centre for International Students  
Strona dostępna w polskiej, angielskiej, ukraińskiej i wietnamskiej wersji językowej.

Centrum Studentów Zagranicznych

ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. (+48 12) 617-50-92, (+48 12) 617-46-15
e-mail:

Zakwaterowanie:

Akademia Górniczo-Hutnicza posiada największy studencki campus w Polsce. Słynne Miasteczko Studenckie składa się z 20 domów studenckich, zlokalizowane na 16 ha powierzchni, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów dydaktycznych. Na jego terenie znajdują się m.in.: domy studenckie, kluby, siedziby radiostacji, poczta, bank, obiekty sportowe, sklepy, punkty gastronomiczne i usługowe. Miasteczko połączone jest z uczelnią nowoczesną gigabitową siecią komputerową i bezprzewodową siecią WiFi.

Uniwersytet Ekonomiczny (UEK) – uczelnia o profilu ekonomicznym. Jeśli cudzoziemiec dostał się na studia na zasadach odpłatności, w zależności od kierunku studiów oraz języka, w jakim prowadzone są studia czesne waha się od 2 200 do 4 000 EUR za rok.

Informacje dot. rekrutacji dla kandydatów z zagranicy są dostępne na stronie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w dziale „Edukacja” (strona dostępna w polskiej, angielskiej, chińskiej, rosyjskiej i ukraińskiej wersji językowej).

Zakwaterowanie

Akademiki Uniwersytetu znajdują się w dogodnej lokalizacji, blisko uczelni. Uniwersytet swoim studentom oferuje zakwaterowanie w domach studenckich „Merkury” i „Fafik” oraz w DS. „Akropol” (AGH). Ceny miesięczne za akademik – od 350zł do 390zł.

Więcej informacji na stronie: UEK - domy studenckie 

Uniwersytet Pedagogiczny (UP) – uczelnia od ponad 65 lat kształcąca przyszłych pedagogów i nie tylko. Opłaty za studia odpłatne dla cudzoziemców sięgają co najmniej 2 000 euro za rok nauki. Strona internetowa uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny (dostępna w polskiej, angielskiej, rosyjskiej i ukraińskiej wersji językowej)

Zakwaterowanie

UP oferuje zakwaterowanie w pięciu domach studenckich: Za Kolumnami, Krakowiak, Zaułek, Atol oraz Akropol (AGH). Wszystkie akademiki cechują się wygodnym połączeniem z uczelnią. Cena za miesiąc w zależności od akademika i warunków zamieszkania waha się od 350zł do 500zł.

Uniwersytet Rolniczy – szkoła wyższa specjalizująca się w naukach przyrodniczych. Na stronie internetowej uczelni: Uniwersytet Rolniczy (dostępnej w polskiej i angielskiej wersji językowej) – znajdują się informacje, także na temat podejmowania studiów przez cudzoziemców.

Zakwaterowanie

Uniwersytet Rolniczy dysponuje 4 domami studenckimi: Bratniak, Młodość, Oaza i Czwórka.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – uczelnia humanistyczna, której tradycje sięgają średniowiecznego wydziału teologicznego Akademii Krakowskiej. Kształci m.in. teologów, filozofów, historyków i historyków sztuki, specjalistów z zakresu nauk o rodzinie. Strona internetowa: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (strona w polskiej i angielskiej wersji językowej, szczegółowe informacje o rekrutacji – w polskiej wersji językowej)

Politechnika Krakowska – uczelnia od ponad pół wieku zorientowana na kształcenie przyszłych inżynierów. Strona internetowa w polskiej i angielskiej wersji językowej: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkil

Zakwaterowanie

Oferowane w domach studenckich: Rumcajs, Leon, Bartek, Balon (wszystkie przy ul. Skarżyńskiego), B-1 (ul. Bydgoska)

Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) – szkoła wyższa o profilu sportowym, zorientowana na krzewienie kultury fizycznej, wśród jej studentów i absolwentów nie brakuje sportowców osiągających znaczne międzynarodowe sukcesy. Strona internetowa uczelni to: AWF Kraków (strona w polskiej i angielskiej wersji językowej)

Zakwaterowanie

Akademia dysponuje 3 domami studenckimi.

Akademia Sztuk Pięknych - jest najstarszą wyższą uczelnią artystyczną w Polsce, w gronie swych absolwentów posiada wiele znanych nazwisk malarzy, rzeźbiarzy i grafików. Strona internetowa to: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (polska i angielska wersja językowa), natomiast na stronie ASP - Information for applicants znajdują się informacje dla kandydatów na studia w języku angielskim.

Zakwaterowanie

Student może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni, również o zakwaterowanie małżonka i dziecka. W zależności od warunków zakwaterowania cena za miesiąc w domu studenckim waha się od 240zł do 440zł.

Akademia Muzyczna (AM)

Uczelnia artystyczna z ponad 120 letnią tradycją. Strona internetowa Akademia Muzyczna w Krakowie dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Zakwaterowanie

Akademia posiada jeden dom studencki przy ul. Przemyskiej 3, koszt miesięcznego kwaterunku to 400 zł (+350 zł kaucji zwracanej do 2 tygodni po wymeldowaniu)

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna

Uczelnia o charakterze artystycznym. Strona internetowa Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego wyłącznie w języku polskim. Ze względu na specyfikę studiów, ubiegając się o przyjęcie na którykolwiek z kierunków niezbędna jest umiejętność posługiwania się językiem polskim na poziomie ‘native speaker’. Uczelnia prowadzi współpracę międzynarodową i jest członkiem programu Erasmus.

Zakwaterowanie

Dom Studencki przy ul. Warszawskiej 5.

Wyższe Seminarium Duchowne
ul. Podzamcze 8,
31-003 Kraków
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej

Wybrane uczelnie niepubliczne w Krakowie:

Krakowska Akademia

Największa prywatna uczelnia w mieście, zarówno pod względem oferty kierunków, jak i liczby studentów. Strona internetowa: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego wraz z informacjami nt. rekrutacji dostępna jest w polskiej, angielskiej i rosyjskiej wersji językowej, spora część wiadomości również w języku ukraińskim.

Wyższa Szkoła Europejska

Na ofertę dydaktyczną uczelni składają się kierunki humanistyczne, filologiczne oraz z zakresu ekonomii i zarządzania. Niektóre programy studiów prowadzone są w języku angielskim. Szczegółowe informacje nt. szkoły, oferty i rekrutacji znajdują się na stronie: Wyższa Szkoła Europejska i są dostępne w polskiej, angielskiej i ukraińskiej wersji językowej.

Akademia Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum

Uczelnia o charakterze humanistycznym, mająca zakorzenienie katolickie. Strona internetowa Akademia Ignatianum w Krakowie dostępna w polskiej i częściowo angielskiej wersji językowej.

Ponadto w Krakowie działa szereg innych niepublicznych zawodowych szkół wyższych, przygotowujących do uprawiania konkretnego fachu bądź pracy w określonej branży, m.in. z zakresu bankowości, informatyki, promocji zdrowia i kosmetologii, ochrony i bezpieczeństwa.

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.