Додав: |
Оновлення: |


& Чим є платформа


Платформа складається із сервісів, скерованих до мігрантів та експертів, які займаються сферою, пов'язаною з міграцією, мігрантами, багатокультурністю чи рівноціниим ставленням, а також має полегшувати комунікацію та співпрацю між різними структурними одиницями - мігрантами, громадськими організаціями, самоврядуваннями, посадовцями, а також суспільством, яке приймає мігрантів. 

Головний сервіс платформи скерований до мігрантів і має за мету збір та удоступнення різного роду корисної інформації, як і в формально-легалізаційних та питаннях і тих, що стосуються допомоги, як і в питаннях, що стосуються щоденного життя в різних містах Польщі. Нашою ціллю є максимальне полегшення процедур, а також доступу до реалізації базових життєвих потреб. Також, ми б хотіли покращити активізацію мігрантів у всіх суспільних та культурних аспектах. 

В міру розвитку сторінки до платформи можуть бути додані наступні сервіси.

& Користування зі сторінки


Користування зі сторінки є і завжди буде безплатним. 

Кожен користувач може:
●    Додавати оголошення
●    Коментувати
●    Користуватися з FAQ 
●    Висилати важливу інформацію на електронну адресу редакції
●    Зголошувати помилки на сторінці, технічні та мериторичні, відправляти ідеї на електронну адресу редакції
●    Отримувати електронний бюлетень (після записання)

Відправлення інформації, фотографій та графічних зображень до Редакції платформи є рівнозначне з виражанням згоди їхнього автора або власника (організатора заходу, організації та ін.) на їх безплатне використання Редакцією платформи (у цьому числі, заміщення на платформу info-migrator.pl, її підсторінках та в інших публікаціях, з нею пов'язаних). Просимо про подання авторів текстів, фотографій та графічних зображень. Надіслані тексти, графіка та фотографії можуть бути опрацьованими згідно з формулою, застосованою на порталі, перекладені. Одночасно, Редакція залишає за собою право до усунення інформації, графік та фотографій, якщо виникнуть будь-які підозри стосовно порушення авторських прав.

Ми не публікуємо інформацію, що не відноситься до теми платформи.
Редакція не несе відповідальності за зміни в програмі заходів та зміст опублікованих оголошень. Додані тексти не мусять відображати точку зору всієї редакції.

Ми докладаємо зусиль, щоб постійно актуалізувати опубліковану інформацію, однак, просимо про допомогу та зголошення (через коментар під властивою статею або за допомогою електронної пошти) неактуальної інформації, нових повідомлень, чи корисних для мігрантів вказівок. Також просимо про зголошення пропозицій тем, які повинні бути описаними на платформі.

& Пропозиція для спонсорів


Запрошуємо до контакту із локальною редакцією або загальнопольською редакцією у цілях заміщення реклами на платформі. Реклама на платформі є платною. Реклами, що стосуються місцевих заходів спільноти мігрантів або громадських організацій, можуть бути заміщеними безкоштовно.

& Приєднання до редакційної команди


Запрошуємо до співпраці мігрантів, організації, експертів, представників самоврядувань, волонтерів та перекладачів. Просимо про надсилання зголошень електронною поштою разом із коротким описом про себе до місцевих редакцій, або ж до загальнопольської редакції.

& Приєднання наступних міст

 

1. Правила


Одна організація/установа, відповідальна в ролі місцевого координатора, підписує умову з установою, що координує цілий проект. Місцевий координатор може співпрацювати в коаліції із іншими організаціями/установами. Місцевий координатор є відповідальним за ведення сторінки згідно із узгодженими правилами та структурою сайту. Місцевий координатор повинен бути в змозі продемонструвати здатність у проведенні створеної сторінки протягом мінімум 6 місяців від її початку.

Актуалізація сторінки та праця над нею здійснюється через панель адміністратора. Один головний адміністратор місцевої сторінки (головний редактор) має можливість додавання додаткових адміністраторів та авторів із різним рівнем доступу до редагування інформації в панелі.

Місцевий координатор зобов'язується до промоції місцевої сторінки, до активного пошуку джерел фінансування (державних чи приватних) сторінки, що забезпечують безперервність її функціонування, а також до зусиль у нав'язанні співпраці із місцевим самоврядуванням та місцевими спільнотами мігрантів.

Обов'язковим може виявитися пошук та координація праці волонтерів - редакторів та перекладачів.

2. Нові сторінки


На кожній новій сторінці обов'язковим є створення цілковитої, повної та багатосторонньої інформації, не лише вибраних областей.

Обов'язковою є постійна актуалізація інформації, яка була опублікованою на сторінці. Роботу в цьому напрямку полегшує вбудована пригадувальна система. Деякі секції вимагають постійного оновлення, напр., Новини, Календар, а інші вимагають актуалізації: Оголошення, коментарі та ін. 

Не всі місцеві сторінки повинні бути перекладені тими самими мовами. Метою повинно бути перекладення місцевої сторінки на мови, які в даному місті є найбільш потрібними. 
Якщо додається переклад на мову, в якій ще не ведеться загальнопольська сторінка, тоді необхідно перекласти мінімум 80% інформації на загальнопольській сторінці під час відкриття нової місцевої мовної версії сторінки. Кожна місцева сторінка мусить, однак, вестися, як мінімум, польською та англійською мовами. 

Усі місцеві сторінки можуть функціонувати самостійно, можуть мати додаткові адреси www, напр., місцеві сторінки можуть мати місцеві адреси в локальному сервісі і ціллю власної промоції, або підключати сервісні сторінки з подібною тематикою, які не актуалізовуються.

Можливими є модифікації місцевої сторінки згідно з іншими місцевими сторінками - у консультації із установою, яка координує проект.

3. Фінансування


Існує можливість ведення сторінки на засадах волонтаріату або фінансування:
●    у рамках проекту власної організації,
●    партнерського проекту з координуючою організацією, 
●    на основі умови із місцевим самоврядуванням,
●    продажу реклам на платформі,
●    спонсорства, пожертвувань,
●    у виняткових ситуаціях -  співфінансування або фінансування організацією-координатором.

Продаж реклам або інші форми фінансування - є можливими виключно у порозумінні із організацією, яка координує цілий проект.

У випадку старання про дофінансування, потрібно звернутися про кошти проведення загальнопольської платформи та заробітньої плати для вебмастера. Додатково отримані кошти потрібно використати на дії, пов'язані із платформою - перш за все, на її розвиток та оновлення.

4. Що пропонуємо


●    Готовий шаблон сторінки спільно із персоналізованим адміністативним панелем, підтримкою вебмастера.
●    Тренінг з адміністративного панелю перед початком доповнення інформації.
●    Промоцію та евалуацію загальнопольського сервісу.
●    Співпрацю та консультації з організаціями з інших міст, які ведуть подібну діяльність.
●    Підтримку під час пошуку коштів з ціллю розбудови та продовження дії місцевої сторінки, можлива консультація творених заявок про дофінансування, партнерство у проектах, що стосуються платформи.

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.