Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 2 0

Ścieżka postępowania w przypadku ubiegania się o status uchodźcy jest jednolita w skali całego kraju. Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie ds. Cudzoziemców w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat prawa, procedury i składania dokumentów dostępne są w dziale „Uchodźcy” na ogólnopolskiej stronie portalu Info Migrator Uchodźcy w Polsce - wprowadzenie

Na czas oczekiwania na decyzję Urzędu, osoby ubiegające się o status uchodźcy, a nie posiadające środków na pokrycie kosztów utrzymania, mogą przebywać na terenie ośrodka dla cudzoziemców (po uprzednim złożeniu wniosku). Cudzoziemcy, korzystający z własnych zasobów finansowych mogą zamieszkiwać poza ośrodkiem.

Ośrodki dla cudzoziemców

W Polsce funkcjonuje ponad 10 ośrodków dla cudzoziemców. Znajdują się one na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. W województwie małopolskim nie ma ośrodków dla uchodźców. Władze nie wykluczają możliwości ich powstania w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. W związku z brakiem tego typu placówki, w rejonie Krakowa działa tylko kilka organizacji specjalizujących się w pomocy uchodźcom bądź osobom ubiegającym się o taki status. Znacząca większość takich podmiotów ma swoją siedzibę w stolicy. Lista jednostek zlokalizowanych w Krakowie, które mogą pomagać i informować w sytuacji uchodźctwa znajduje się tu: Organizacje dla uchodźców.

W oczekiwaniu na rozpatrzenie wniosku

Podczas trwania procedury uchodźczej, obcokrajowcom przysługuje wsparcie psychologiczne, pomoc medyczna oraz opieka socjalna – mogą być one zapewniane w ośrodkach oraz poza nimi. Cudzoziemcy, którzy oczekując na nadanie statusu mieszkają na terenie województwa małopolskiego, również mogą takie wsparcie uzyskać. Informacje na temat tego, w jaki sposób je otrzymać, udzielane są obcokrajowcom w jednym z dwóch ośrodków dla cudzoziemców (w Białej Podlaskiej lub Dębaku), do którego muszą się udać w okresie 2 dni od złożenia wniosku o status uchodźcy.

Po uzyskaniu decyzji

Cudzoziemcowi, któremu został przyznany status uchodźcy bądź ochrona uzupełniająca przysługuje wiele praw, m.in. prawo pobytu w Polsce i podróży za granicę, prawo do pracy i prowadzenia działalności gospodarczej, prawo do edukacji, prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, a także prawo do świadczeń pomocy społecznej, otrzymywania zasiłków rodzinnego, pielęgnacyjnego i wychowawczego oraz prawo do otrzymania pomocy integracyjnej.

Pomoc integracyjna

Świadczona jest w ramach indywidualnych programów wsparcia integracji cudzoziemców. Programy te – za które w Krakowie odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – to 12-miesięczne indywidualne bądź rodzinne zasiłki na utrzymanie oraz naukę języka polskiego przyznawane osobom, które uzyskały już jakiś stopień ochrony. Wniosek o objęcie takim programem należy składać w MOPS:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Józefińska 14; 30-529 Kraków

tel.: (+48 12) 616-54-27

fax: (+48 12) 616-54-28

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.: www.mops.krakow.pl

Osoby przebywające na pobycie tolerowanym, (jak również przedstawiciele państw trzecich lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego) mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Na stronie internetowej MOPS - Znajdź filię w okienku należy wpisać adres zamieszkania, aby dowiedzieć się gdzie znajduje się właściwa filia MOPS.

MOPS świadczy także poradnictwo specjalistyczne.

Cudzoziemcom o statusie uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą przysługują również świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wnioski o uzyskanie tych świadczeń składa się w Urzędzie Miasta właściwym ze względu zamieszkania.

Urząd Miasta Krakowa dla dzielnic I-VII (Śródmieście, Krowodrza)
al. Powstania Warszawskiego 10; 31-549 Kraków
tel.: (+48 12) 616-91-01 lub (+48 12) 616-91-04

Urząd Miasta Krakowa dla dzielnic VIII – XIII
ul. Wielicka 28a; 30-552 Kraków
tel.: (+48 12) 616-57-00 lub (+48 12) 616-57-01

Urząd Miasta Krakowa dla dzielnic XIV - XVII
os. Zgody 2; 31-949 Kraków
tel.: (+48 12) 616-87-23 lub (+48 12) 616-87-34

ICORN - International Cities of Refugee Network

Od 2011 roku Kraków należy do Międzynarodowej Sieci Miast Pisarzy Uchodźców ICORN. Z tej racji w mieście schronienie znalezło do tej pory kilku literatów: autorkę z Rosji, deportowaną z Norwegii po tym, jak opublikowała przeżycia nielegalnej imigrantki – Marię Amelie, Egipcjanina Kareema Amera, skazanego na czteroletni pobyt w więzieniu za krytykowanie rządu Hosniego Mubaraka na blogu internetowym, a także Mostafę Zamaninję – prześladowanego w swojej ojczyźnie irańskiego pisarza. Obecnie w mieście w ramach stypendium ICORN gości także białoruski opozycjonista, krytyk literacki i tłumacz Lawon Barszczeuski. W 2013 r. w Krakowie miała miejsce konferencja ICORN.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.