Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Migranci, którzy dopiero znaleźli się w nowym miejscu często potrzebują wieloaspektowego wsparcia, które przyczyni się do szybszego i efektywniejszego procesu adaptacji. Taka pomoc może przybierać formę udzielenia porady prawnej, wyjaśnienia procedur administracyjnych, skierowaniu do poszczególnych urzędów, a także wskazówek przydatnych w czasie poszukiwania mieszkania, pracy lub tłumacza czy też udzielenia wsparcia psychologicznego. Niniejszy dział ma stanowić takie pierwsze, podstawowe wsparcie pod postacią rzetelnej informacji w sprawach wyżej wymienionych. W przypadkach, w których sama informacja nie będzie mogła zaspokoić całkowicie potrzeby wsparcia, pokaże ona, gdzie należy po się po nie udać, odsyłając do organizacji, które dostarczą realnej pomocy w konkretnej sprawie. Zachęcamy do zapoznania się z menu bocznym zawierającym różne rodzaje wsparcia pogrupowane według obszarów tematycznych. 

Skomentuj

Добрый вечер! Ищу бесплатные курсы польского языка для начинающих .Очень надеюсь на Вашу помощь. С уважением Яна.

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.