Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 1 0

Pierwsza, najbardziej podstawowa sprawa urzędowa dotyczy legalizacji (rejestracji) pobytu w Polsce. W tym celu należy udać się do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będącego lokalnym przedstawicielstwem państwowej administracji rządowej. W Krakowie Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców mieści się w okolicach Ronda Mogilskiego.

Wnioski składane w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim najlepiej pobrać bezpośrednio ze strony urzędu lub ze strony cudzoziemcy.gov.pl, która umożliwia wypełnienie dokumentu on-line.

W związku ze wzrostem liczby obcokrajowców składających wnioski o legalizację pobytu, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiono telefoniczną rejestrację terminów składania dokumentów. Rejestracji dokonuje się od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00 dzwoniąc na numer telefonu 12 392 18 30 lub 12 392 18 31.

Rejestracja telefoniczna dotyczy wniosków:

  • o zezwolenie na pobyt czasowy,
  • o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (jednolite zezwolenie),
  • o zezwolenie na pobyt stały,
  • o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że uruchomiona w lutym 2017 r. rejestracja telefoniczna jest obecnie WYŁĄCZNĄ formą rejestracji terminu złożenia wniosku. Rejestracji dokonuje się nie wcześniej niż tydzień przed i nie później niż dzień przed wybranym terminem. Więcej informacji dotyczących rejestracji oraz instrukcja, także w języku angielskim, znajduje się w tym dokumencie.

Sala obsługi cudzoziemców znajduje się po prawej stronie od wejściu do budynku Urzędu Wojewódzkiego. Po wejściu należy pobrać numerek zgodny z rodzajem składanego wniosku. Rodzaj wniosku zależy od obywatelska osoby chcącej zalegalizować swój pobyt w Polsce.

Legalizacja pobytu obywateli Unii Europejskiej, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin

Wniosek składa się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski. Uprawnienia do pobytu przekraczającego 3 m-ce ma obywatel UE, który spełnia jeden z warunków:
1. jest przedsiębiorcą lub pracownikiem
2. posiada ubezpieczenie zdrowotne oraz środki do utrzymania siebie i rodziny
3. studiuje lub odbywa szkolenie i ma ubezpieczenie zdrowotne oraz środki do utrzymania siebie i rodziny
4. jest małżonkiem obywatela Polski

Obywatel UE oraz członkowie rodziny będący obywatelami UE lub państw objętych ruchem bezwizowym wypełniają ten sam formularz. Jeden formularz wypełnia jedna osoba. Formularz wniosku znajduje się tutaj - Wniosek o zajerestrowanie pobytu

Członkowie rodziny niebędący obywatelami UE lub państw objętych ruchem bezwizowym wypełniają wniosek, który znajduje się tutaj - Wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE

Prawo pobytu stałego obywatel UE nabywa po 5 latach nieprzerwanego przebywania w kraju.

Legalizacja pobytu obywateli państw trzecich

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej mogą przebywać legalnie w Polsce przez okres do 3 miesięcy od dnia przekroczenia granicy. W tym czasie muszą posiadać ważny paszport oraz ważną wizę, jeśli taka jest wymagana. Cudzoziemiec nie może przebywać w Polsce dłużej niż przez okres wskazany w wizie (okres ten może być krótszy niż 3 miesiące).

Po upływie tego czasu należy złożyć odpowiedni wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. Rodzaj wniosku zależy od powodu pobytu w Polsce. Poniżej znajduje się lista wszystkich rodzajów wniosków o pobyt czasowy.
1) Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - opis procedury i formularz wniosku - Małopolski Urząd Wojewódzki
2) Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - opis procedury i formularz wniosku - Małopolski Urząd Wojewódzki
3) Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się - opis procedury i formularz wniosku - Małopolski Urząd Wojewódzki
4) Zezwolenie na pobyt czasowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - inne podstawy prawne - opis procedury i formularz wniosku - Małopolski Urząd Wojewódzki
5) Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu - opis procedury i formularz wniosku - Małopolski Urząd Wojewódzki
6) Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - opis procedury i formularz wniosku - Małopolski Urząd Wojewódzki
7) Zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi - opis procedury i formularz wniosku - Małopolski Urząd Wojewódzki

Szczegółowe wytyczne dotyczące wszystkich procedur można odnaleźć na stronie: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dla cudzoziemców
(polska wersja językowa)
Lista biur dla cudzoziemców: Locations of foreigner service centres in Małopolska
(angielska wersja językowa)

Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Przy Rondzie 6 woj. małopolskie
http://malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WO
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 8:00 - 15:00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 422 31 05
fax 12 422 30 19
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Zakres wsparcia: formalności związane z legalizacją pobytu w Polsce.

Oddział do spraw Cudzoziemców II piętro, pok. 204

Kierownik Oddziału: (+48 12) 39-21-808; mams@malopolska.uw.gov.pl
Sprawy legalizacji pobytu cudzoziemców: (+48 12) 39-21-804, (+48 12) 39-21-859, (+48 12) 39-21-877
Sprawy wiz i zaproszeń: (+48 12) 39-21-807
Sprawy udzielania zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców (+48 12) 39-21-579

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.