Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Sytuacja migracji niemal zawsze wywołuje stres. Może być on spowodowany m.in.: niezrozumieniem otoczenia administracyjno-prawnego i społeczno-kulturowego, poczuciem wyobcowania i braku stabilności, troską o zapewnienie sobie środków utrzymania na przyszłość oraz innymi czynnikami o charakterze indywidualnym. W takim przypadku warto skorzystać ze specjalistycznych porad, które mogą znacznie ułatwić proces adaptacji do nowych warunków. Poradnictwo może być udzielane przez instytucje publiczne tzw. I sektor (porady najczęściej bezpłatne, dla obywateli Polski i cudzoziemców o uregulowanym statusie pobytu), podmioty prywatne II sektora (firmy, gabinety, kancelarie – świadczą usługi płatnie) oraz organizacje pozarządowe tj. III sektor (oferujące porady w ramach prowadzonych przez siebie projektów, najczęściej bezpłatnie). Najbardziej pożądane dziedziny porad to: poradnictwo prawne, psychologiczne, a także zawodowe. 

Uwaga: Zwracając się o pomoc do którejkolwiek z podanej niżej instytucji trzeba zaznaczyć, jakim językiem się włada i zapytać, czy istnieje możliwość uzyskania porad w tym języku. W przypadku braku takiej opcji warto rozważyć skorzystanie z poradnictwa w towarzystwie zaufanej osoby pełniącej rolę tłumacza (np. znajomego lub wolontariusza).

Porady prawne

Mogą być udzielane bezpłatnie lub odpłatnie. Wyczerpująca lista jednostek świadczących bezpłatną pomoc prawną w Krakowie dostępna jest tutaj: Info Migrator Kraków Wsparcie Pomoc prawna.

Porady psychologiczne 

Poradnictwo psychologiczne zapewniają różnego rodzaju fundacje i instytucje pomocy społecznej, m.in. Fundacja PRO BONO, Krakowski Instytut Psychoterapii, Krakowski Ośrodek Terapii, MOPS, Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków (poradnictwo płatne). Studenci mogą skorzystać z pomocy psychologicznej oferowanej na uczelniach wyższych.

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

Z pomocy psychologicznej, można skorzystać dzwoniąc na numery telefonów zaufania. Gwarantują one pomoc w sytuacjach kryzysowych przy zachowaniu pełnej dyskrecji i anonimowości. Krakowskie telefony zaufania to:

Ogólny Telefon Zaufania
(+48 12) 413-71-33 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 21.00

Młodzieżowy Telefon Zaufania
(+48 12) 192-88 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 22.00

Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym
(+48 12) 411-60-44 (czynny całodobowo) lub (+48 12) 656-46-80

Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych od Narkotyków
(+48 12) 656-51-26

Ogólnopolski, Bezpłatny Kryzysowy Telefon Zaufania
116 123, czynny codziennie od 14.00 do 22.00

Ogólnopolski, Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111, czynny codziennie od 12.00 do 20.00
www.116111.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800-12-12-12 czynny od 8.15 do 22.00

W sytuacjach kryzysowych możliwe jest także otrzymanie stacjonarnej pomocy psychologicznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej lub Ośrodku Pomocy dla Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Pomoc w ramach NFZ

Istnieje także możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w placówkach (przychodnie, poradnie, szpitale, oddziały), które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest to opcja dla obcokrajowców, którzy posiadają ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.

Terapia uzależnień

Realizowana jest w specjalistycznych ośrodkach publicznych bądź prywatnych. Te pierwsze świadczą usługi bezpłatnie, w ramach współpracy z administracją publiczną/samorządem terytorialnym bądź NFZ; korzystanie z usług ośrodków prywatnych jest płatne (ceny uzależnione od rodzaju terapii i jej częstotliwości). Niektóre punkty tego typu doradztwa organizowane są przy instytucjach kościelnych. Pomocy udziela m.in. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia lub Punkt Informacyjno-Kontaktowy AA.

Całodobowy telefon zaufania dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w Krakowie tel. (+48 12) 411-60-44

Doradztwo zawodowe

Jedną z najważniejszych potrzeb migranta tuż po przybyciu do nowego miejsca jest znalezienie źródła utrzymania. W poszukiwaniach pracy przydatne może okazać się skorzystanie z doradztwa zawodowego. Usługi doradcze oferowane są przez różne podmioty: jednostki administracji publicznej (tj. najczęściej urzędy pracy), firmy komercyjne (dostarczające porady odpłatnie) oraz organizacje pozarządowe specjalizujące się w tej dziedzinie. Poradnictwo zawodowe może przybierać rozmaite formy (np. konsultacje indywidualne, warsztaty grupowe). Warto podkreślić, że nie jest ono tym samym, co pośrednictwo pracy. Doradztwo/poradnictwo zawodowe to proces, który przygotowuje do efektywnego poszukiwania pracy poprzez udzielanie wskazówek dotyczących ścieżki kariery, rozwoju kompetencji, umiejętności autoprezentacji itp. Natomiast pośrednictwo pracy zakłada prowadzenie odpowiednich baz danych, które umożliwiają pracodawcy znalezienie odpowiedniego pracownika. Należy zaznaczyć, że według polskiego prawa pobieranie opłat od osób poszukujących pracy jest zakazane, co oznacza, że osoba poszukująca pracy nie powinna płacić agencji za to, że ta udostępnia jej oferty pracy. W Krakowie porady zawodowe można uzyskać m.in. w Centrum Aktywizacji Zawodowej lub w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Aby skorzystać z programów doradztwa świadczonych przez te instytucje, cudzoziemiec musi przebywać w Polsce legalnie, a jego status pobytu musi pozwalać mu na podjęcie tu pracy. Powinien też wcześniej zarejestrować się w urzędzie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

Często programy doradztwa zawodowego oferowane są przez inne organizacje (w tym organizacje pozarządowe) w ramach prowadzonych przez nich projektów. Informacje o aktualnych programach można uzyskać np. na portalu organizacji pozarządowych Portal Organizacji Pozarządowych lub z lokalnych mediów. Bezpłatne warsztaty z planowania kariery zawodowej organizowane są regularnie np. przez Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Istnieje także możliwość skorzystania z oferty firm komercyjnych, które świadczą usługi doradcze odpłatnie - stacjonarnie oraz on-line. Przed skorzystaniem z usług danej firmy warto sprawdzić jej rzetelność.

Młodzież ucząca się ma szanse skorzystać z porad doradcy zawodowego w: szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz Ochotniczych Hufcach Pracy. Dla studentów najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się w tym celu do Akademickich Biur Karier działających przy każdej uczelni wyższej.

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

ul. Doktora Józefa Babińskiego 29 woj. małopolskie
http://www.wotuw.malopolska.pl/
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 652-45-18
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Szpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej)

Punkt Informacyjno-Kontaktowy AA Region Galicja

ul. Dietla 74/6 woj. małopolskie
http://www.aagalicja.pl/
Poniedziałek-piątek 18:00-20:00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 431-22-48
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Punkt Informacyjno Kontaktowy AA Region Galicja jest jednym z 13 regionów AA w Polsce mającym na celu niesienie posłania AA.

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków

ul. Zamkowa 4/4 (dawniej ul. Basztowa 15) woj. małopolskie
http://www.pspp.pl/
Poniedziałek-piątek 8:00-16:00 (sekretariat)
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 422-55-99
fax 12 422-55-99
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

PSPP prowadzi poradnictwo płatne, jednak miewa czasem programy, w ramach których można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Radziwiłłowska 8b woj. małopolskie
http://oik.krakow.pl/
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Dyżur całodobowy: 12 421 92 82
tel. 12 421 92 82
tel. 12 421 82 42
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Ośrodek świadczy bezpłatną pomoc osobom przeżywającym kryzys.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Józefińska 14 woj. małopolskie
http://www.mops.krakow.pl/
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 616 54 27
fax 12 616 54 28
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Zakres wsparcia: pomoc w przezwyciężeniu życiowych trudności, pomoc w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb, umożliwianie życia w godnych warunkach, zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, działania zmierzające do usamodzielnienia osób/rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc psychologiczna, wsparcie socjalne, itp. Przysługuje osobom legalnie przebywającym na terenie Polski.

Poszczególne filie MOPS można znaleźć korzystając z wyszukiwarki: MOPS Kraków Znajdź filię. W pustym oknie należy wpisać swój adres zamieszkania na terenie Krakowa, a wtedy zostaną wyświetlone dane rejonowej placówki.

MOPS Dział Poradnictwa
os. Teatralne 24 (p. 202, II piętro)
Tel. 12 643-15-23
E-mail: dp@mops.krakow.pl

Krakowski Ośrodek Terapii

ul. Helclów 23a woj. małopolskie
http://www.kot.krakow.pl/
Poniedziałek-czwartek 8:00-19:00
Piątek 8:00-18:00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 422-18-58
fax 12 426-12-05
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna KOT świadczy nieodpłatne usługi psychoterapeutyczne dzieciom, młodzieży i rodzinom z terenu Miasta Krakowa.

Krakowski Instytut Psychoterapii

Biuro Placówek Terapeutycznych ul. Długa 42 woj. małopolskie
http://kip.edu.pl/
Poniedziałek-piątek 10:00-18:00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 632-11-88 w. 24
fax 12 425-07-55
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

KIP świadczy bezpłatnie usługi terapii i poradnictwa dla osób mieszkających w Krakowie (pomoc dla dzieci, młodzieży, dorosłych, pomoc dla rodzin, psychoterapia indywidualna i grupowa, warsztaty rozwoju osobistego).

Oddziały:

„Podbrzezie” Krakowski Instytut Psychoterapii
ul. Podbrzezie 6
Tel. 12 423-02-28
Kom. +48 698549596
E-mail: podbrzezie@kip.edu.pl
Godziny otwarcia pon.-pt. 10:00-18:00

„Krakowiaków” Krakowski Instytut Psychoterapii
os. Krakowiaków 2
Tel. 12 644-12-66 w. 21
Faks 12 644-12-66 w. 24
E-mail: krakowiakow@kip.edu.pl
Godziny otwarcia pon.–pt. 10:00-18:00

„Ptaszyckiego” Krakowski Instytut Psychoterapii
ul. Ptaszyckiego 6
Tel. 12 682-11-50
Kom +48 692960436
E-mail: ptaszyckiego@kip.edu.pl
Godziny otwarcia pon.–pt. 10:00-18:00

Krafos. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

ul. Bolesława Komorowskiego 12 (okolice Placu Na Stawach), V piętro, pok. 619woj. małopolskie
http://www.krafos.pl/
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 421-32-41
tel. 12 421-22-88
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Ośrodek funkcjonuje w ramach krajowej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Udziela bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych osobom, które padły ofiarą przestępstwa.

Fundacja Pro Bono

ul. Grodzka 33, I piętro woj. małopolskie
http://www.probono-krakow.pl/
Poniedziałek-piątek 13:00-16:30 (biuro fundacji)
Poradnia (poniedziałek-sobota): terminy ustalane są indywidualnie. Osoby zgłaszające się po raz pierwszy proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem.
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 429-62-70
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Fundacja udziela bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i rodzinnego w trudnych sytuacjach życiowych.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie

Plac Na Stawach 1 woj. małopolskie
http://wup-krakow.pl/
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 424-07-38
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

W Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej można znaleźć informacje o zawodach, informacje o krajowym i europejskim rynku pracy, informatory o szkołach, uczelniach i instytucjach szkoleniowych etc.

Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej

ul. Rajska 1, II piętro, pok. 256 woj. małopolskie
http://www.cibie.pl/
Poniedziałek-środa, piątek 10:00-19:00
Czwartek 12:00-19:00
Sobota 10:00-14:00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 375-22-25
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie zapewnia bezpłatny dostęp do informacji z zakresu biznesu i Unii Europejskiej.

Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Grodzkim Urzędzie Pracy

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 686-80-00
tel. 12 643-15-61
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Centrum Aktywizacji Zawodowej jest częścią Grodzkiego Urzędu Pracy, która realizuje zadania związane z rynkiem pracy.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.