Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Każdy migrant lub migrantka na początku swojego pobytu w Polsce staje przed wyzwaniem załatwienia kwestii administracyjnych. Aby usprawnić sobie to zadanie, warto orientować się, gdzie znajdują się urzędy obsługujące poszczególne rodzaje spraw. Poniższy spis może okazać się w tym pomocny. Na dole strony znajdują się informacje adresowe Urzędów.

Legalizacja pobytu

Pierwsza, najbardziej podstawowa sprawa urzędowa dotyczy legalizacji (rejestracji) pobytu w Polsce. W tym celu należy się udać do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, będącego lokalnym przedstawicielstwem państwowej administracji rządowej. W Krakowie Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców mieści się w okolicach Ronda Mogilskiego. W związku ze wzrostem liczby obcokrajowców składających wnioski o legalizację pobytu, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiono telefoniczną rejestrację terminów składania dokumentów. Rejestracji dokonuje się od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00 dzwoniąc na numer telefonu 12 392 18 30 lub 12 392 18 31. Sala obsługi cudzoziemców znajduje się po prawej stronie od wejściu do budynku Urzędu. W tej instytucji załatwia się również wszelkie inne sprawy związane z pobytem w Polsce. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale Legalizacja pobytu.

Meldunek

Sprawy związane z zameldowaniem załatwia się w Urzędzie Miasta w Wydziale Spraw Administracyjnych w oddziale właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (trzeba najpierw zorientować się, do jakiej dzielnicy przynależy adres, pod którym chcemy się zameldować). Obowiązek meldunkowy w Polsce zostanie zniesiony 1 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje na temat procedury meldunku można przeczytać w dziale Kraków Info Migrator Mieszkania oraz Kraków Info Migrator Przydatne formularze.

Ubezpieczenie zdrowotne

Bardzo ważne jest, by posiadać zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym, co załatwia się w Oddziale Wojewódzkim NFZ. Jego krakowska siedziba znajduje się w niedalekiej odległości od centrum. Po wejściu do budynku należy pobrać z automatu numerek zgodnie z rodzajem załatwianej sprawy i/lub krajem pochodzenia i oczekiwać na swoją kolej. Po wyświetleniu numerka podchodzi się do odpowiedniego okienka i wyjaśnia swoją sprawę. Przeważnie procedura polega na złożeniu wypełnionego wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ubezpieczenie społeczne

Aby dopełnić procedury ubezpieczeniowej rozpoczętej w NFZ, jak również, by załatwić sprawy związane ze świadczeniami takimi jak te emerytalne bądź rentowe, należy udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Krakowie znajdują się cztery oddziały ZUS. Warto pamiętać, że większość spraw można załatwić w każdym z nich i nie ma potrzeby wybierania oddziału głównego.

Poszukiwanie zatrudnienia, sytuacja bezrobocia

Jedną z najczęstszych i najpilniejszych potrzeb migrantek i migrantów jest posiadanie środków na utrzymanie. W tych kwestiach pomocne okazują się urzędy pracy – zarówno jeśli chodzi o przeszukiwanie ofert, jak również kwestie transferu zasiłku dla bezrobotnych (co jest opcją tymczasową, niemniej warto o niej pamiętać).

Wojewódzki Urząd Pracy jest tą instytucją związaną z zatrudnieniem, z którą powinni się kontaktować cudzoziemcy i cudzoziemki, gdy chcą ubiegać się o status osoby bezrobotnej (a tym samym również o zasiłek i inne świadczenia z nim związane). W WUP składa się dokumenty potrzebne do otrzymania takiego statusu i to ten organ wydaje decyzję. Ponadto WUP obsługuje sprawy związane z transferem zasiłku z państwa migranta, jeśli jego państwo dosyła dokument U2 na podstawie zaświadczenia z Polski. (Większość państw jednak wydaje ów dokument bez takiego zaświadczenia i migrant je odbiera przed przyjazdem do Polski w stosownym urzędzie w swoim kraju, a następnie udaje się do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – patrz niżej).

Poza Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie działa również Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego dla mieszkańców gmin ościennych Krakowa, należących do powiatu krakowskiego (ziemskiego). Pozostałe osoby mogą w nim poszukiwać ofert pracy. W Krakowie znajduje się również Grodzki Urząd Pracy, w którym cudzoziemki i cudzoziemcy mogą dokonać transferu zasiłku dla bezrobotnych ze swojego kraju oraz znaleźć oferty pracy na terenie Krakowa.

Sprawy podatkowe

Obecnie NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, jest obowiązkowy tylko w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Zakładając i prowadząc działalność gospodarczą konieczne jest uregulowanie różnych kwestii podatkowych. Dla tego typu spraw właściwymi instytucjami są urzędy skarbowe. W nich też składa się regularne (coroczne bądź comiesięczne) rozliczenia podatkowe. W Krakowie działa kilka urzędów skarbowych, które obsługują petentów ze względu na ich miejsce zamieszkania oraz rodzaj sprawy (patrz niżej - Małopolski Urząd Skarbowy).

Szkoła i obowiązek edukacyjny

Każde dziecko zamieszkujące na terenie Polski (w tym także dziecko-migrant) jest objęte obowiązkiem edukacyjnym, co w praktyce oznacza, ze musi uczęszczać do szkoły. Procedura zapisania dziecka do szkoły publicznej (bezpłatnej) nie jest skomplikowana - wystarczy dowiedzieć się, jaka szkoła jest placówką rejonową dla danego miejsca zamieszkania, udać się do sekretariatu tej szkoły i wyrazić chęć zapisania tam dziecka (dla cudzoziemca nieznającego języka polskiego załatwienie takiej sprawy może okazać się trudne, dlatego najlepiej udać się tam w towarzystwie osoby, która ułatwi komunikację). W razie jakichkolwiek trudności bądź pytań związanych z kwestiami edukacyjnymi, można się kierować do Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Krakowa lub do Kuratorium Oświaty w Krakowie. Tutaj znajduje się lista szkół podstawowych w Krakowie wraz z rejonami oraz lista gimnazjów w Krakowie wraz z rejonami.

Pomoc społeczna

Czasem pojawiają się również inne życiowe trudności uniemożliwiające zaspokajanie najpilniejszych potrzeb i życie w godnych warunkach. Wtedy warto zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego celem jest przeciwdziałanie i pomoc w takich sytuacjach. MOPS oferuje pomoc psychologiczną, wsparcie socjalne i integracyjne, a korzystanie z tych usług przysługuje wszystkich osobom legalnie przebywającym na terenie Polski.

Małżeństwo

Chcąc wstąpić w związek małżeński, trzeba udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, by uzyskać informacje na temat procedury, wypełnić i złożyć odpowiednie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa. Powinno się to załatwiać co najmniej miesiąc przed planowanym ślubem, choć w przypadku małżeństw mieszanych polsko-cudzoziemskich procedura może się przedłużyć. W takim urzędzie rejestruje się także narodziny i zgony. W Krakowie funkcjonują dwa Urzędy Stanu Cywilnego.

Prawo jazdy

Kolejną sprawą jest wymiana prawa jazdy. Osoby posiadające ten dokument wyrobiony w krajach UE, EOG oraz Szwajcarii nie mają takiego obowiązku (o ile nie zmienili miejsca zamieszkania, wtedy muszą wymienić dokument, by dane na nim się znajdujące były zgodne ze stanem faktycznym). Osoby z innych państw powinny wymienić prawo jazdy po 6 miesiącach pobytu w Polsce (w czasie procedury muszą ten pobyt udokumentować). Wymiana prawa jazdy odbywa się w Referacie Praw Jazdy Urzędu Miasta Krakowa. Tam też można się starać o wydanie międzynarodowego prawa jazdy (nie trzeba zdawać dodatkowych egzaminów), przydatnego zwłaszcza poza Europą. Należy złożyć wypełniony wniosek, ksero dotychczasowego dokumentu, fotografię, dowód wpłaty oraz (w przypadku osób z prawem jazdy wydanym poza UE, EOG i Szwajcarią) tłumaczenie przysięgłe dokumentu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Oddział Główny)

ul. Pędzichów 27 woj. małopolskie
http://www.zus.pl/
Poniedziałek 08:00–17:00
Wtorek-piątek 08:00–15:00
Sobota-niedziela Zamknięte
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Oddziały ZUS znajdują się również w następujących lokalizacjach:

ul. Świętokrzyska 12
30-015 Kraków

ul. Zakopiańska 33
30-418 Kraków

os. Teatralne 8
31-946 Kraków

Wojewódzki Urząd Pracy

Plac na Stawach 1 woj. małopolskie
http://www.wup-krakow.pl/
Poniedziałek-piątek: 8:00-16:00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 422-71-10
fax 12 422-97-85
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Poza Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie działa Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego dla mieszkańców gmin ościennych Krakowa, należących do powiatu krakowskiego (ziemskiego). Pozostałe osoby także mogą w nim poszukiwać ofert pracy.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
ul. Mazowiecka 21
30-019 Kraków
tel.: (+48 12) 299-74-25
e-mail: krkrpow@uppk.pl
www: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

W Krakowie działa również Grodzki Urząd Pracy, zajmujący się m.in. transferem zasiłku dla bezrobotnych z kraju migranta oraz poszukiwaniem ofert pracy na terenie Krakowa.

Grodzki Urząd Pracy
ul. Wąwozowa 34
31-752 Kraków
tel: (+48 12) 686-80-00
e-mail: grodzki@gupkrakow.plwww: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Godziny obsługi: poniedziałek-piątek: 7:45–14:45

Warto pamiętać, że można zapisać się drogą internetową na konkretny dzień i godzinę wizyty w urzędzie. Rezerwacji i wyboru terminu dokonuje się na stronie: Grodzki Urząd Pracy Rejestracja wizyt. Jest ona prowadzona jednak wyłącznie w języku polskim, dlatego warto z niej korzystać w towarzystwie osoby go znającej.

Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Administracyjnych

Al. Powstania Warszawskiego 10; Ul. Wielicka 28a; Os. Zgody 2 woj. małopolskie
http://www.bip.krakow.pl/index.php?bip_id=1
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 18:00
tel. 12 616-91-01
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Dla dzielnic I – VII – z rejonu Śródmieścia i Krowodrzy Al. Powstania Warszawskiego 10; 31-549 Kraków

Dla dzielnic VIII - XIII – z rejonu Podgórza Ul. Wielicka 28a; 30-552 Kraków

Dla dzielnic XIV – XVIII - z rejonu Nowej Huty Os. Zgody 2; 31-949 Kraków

Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji

Poniedziałek-piątek 7:40-15:30
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 616-52-00
tel. 12 616-52-01

Urząd Miasta Krakowa Urząd Stanu Cywilnego

Poniedziałek-piątek 7:40-15:20
tel. 12 616-55-19
tel. 12 616-55-15
fax 12 616-55-20

Urząd Miasta Krakowa Referat Praw Jazdy

al. Powstania Warszawskiego 10 woj. małopolskie
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22806
Poniedziałek-piątek 7:40-18:00
Kasa czynna 7:40-17:45
tel. 12 616-91-06
tel. 12 616-91-07
fax 12 616-93-71

Referat Urzędu Stanu Cywilnego Nowa Huta

Poniedziałek-piątek 7:40-15:20
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Dla dzielnic XIV-XVIII Krakowa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Józefińska 14 woj. małopolskie
http://www.mops.krakow.pl/
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 616 54 27
fax 12 616 54 28
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Zakres wsparcia: pomoc w przezwyciężeniu życiowych trudności, pomoc w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb, umożliwianie życia w godnych warunkach, zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, działania zmierzające do usamodzielnienia osób/rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc psychologiczna, wsparcie socjalne, itp. Przysługuje osobom legalnie przebywającym na terenie Polski.

Poszczególne filie MOPS można znaleźć korzystając z wyszukiwarki: MOPS Kraków Znajdź filię. W pustym oknie należy wpisać swój adres zamieszkania na terenie Krakowa, a wtedy zostaną wyświetlone dane rejonowej placówki.

MOPS Dział Poradnictwa
os. Teatralne 24 (p. 202, II piętro)
Tel. 12 643-15-23
E-mail: dp@mops.krakow.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Przy Rondzie 6 woj. małopolskie
http://malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WO
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 8:00 - 15:00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 422 31 05
fax 12 422 30 19
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Zakres wsparcia: formalności związane z legalizacją pobytu w Polsce.

Oddział do spraw Cudzoziemców II piętro, pok. 204

Kierownik Oddziału: (+48 12) 39-21-808; mams@malopolska.uw.gov.pl
Sprawy legalizacji pobytu cudzoziemców: (+48 12) 39-21-804, (+48 12) 39-21-859, (+48 12) 39-21-877
Sprawy wiz i zaproszeń: (+48 12) 39-21-807
Sprawy udzielania zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców (+48 12) 39-21-579

Małopolski Urząd Skarbowy

os. Bohaterów Września 80 woj. małopolskie
http://www.mus.krakow.pl/
Poniedziałek 7:15-18:00
Wtorek-piątek 7:15-15:15
tel. 12 681-70-00
tel. 12 681-73-08
fax 12 647-70-56
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

W Krakowie działają Urzędy Skarbowe właściwe dla poszczególnych dzielnic:

Urząd Skarbowy Kraków - Nowa Huta
Os. Bohaterów Września 80
tel. (+48 12) 681-70-00  

Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie
ul. Rzemieślnicza 20
tel. (+48 12) 269-02-66

Urząd Skarbowy Kraków – Krowodrza, Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik, Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście oraz Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie
ul. Krowoderskich Zuchów 2
tel. (+48 12) 665-60-00

Urząd Skarbowy Kraków – Podgórze
ul. Wadowicka 10
tel.: (+48 12) 254-70-00  

Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto
ul. Grodzka 65
tel.: (+48 12) 293-81-00

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek, środa, czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 298-83-86
tel. 12 298-84-04

Kuratorium oświaty w Krakowie

ul. Basztowa 22 woj. małopolskie
http://www.kuratorium.krakow.pl
Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek-piątek 7:30-15:30
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 422-99-18
fax 12 422-00-80

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.