Dodał: |
Oceń: 0 0

W związku ze wzrostem liczby obcokrajowców składających wnioski o legalizację pobytu, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim uruchomiono telefoniczną rejestrację terminów składania dokumentów. Rejestracji dokonuje się od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00 dzwoniąc na numer telefonu 12 392 18 30 lub 12 392 18 31.

Rejestracja telefoniczna dotyczy wniosków:

  • o zezwolenie na pobyt czasowy,
  • o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (jednolite zezwolenie),
  • o zezwolenie na pobyt stały,
  • o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że uruchomiona w lutym 2017 r. rejestracja telefoniczna jest obecnie WYŁĄCZNĄ formą rejestracji terminu złożenia wniosku. Rejestracji dokonuje się nie wcześniej niż tydzień przed i nie później niż dzień przed wybranym terminem.

Więcej informacji dotyczących rejestracji oraz instrukcja, także w języku angielskim, znajduje się w tym dokumencie.

Szczegółowe informacje na temat procedury legalizacji pobytu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim znajdują się w dziale Wsparcie – Legalizacja pobytu.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.