Dodał: |
Oceń: 0 0

Networking Meetup: Inspired by Women / źródło: Materiały prasowe organizatora

30 marca 2017 r. o godz. 18:00 w Ambasadzie Krakowian odbędzie się kolejne spotkanie sieciujące Collaborate, Krakow. Tym razem gośćmi spotkania będą kobiety-aktywistki działające w Krakowie.

Gościem spotkania będzie m.in. Monika Doroszkiewicz - założycielka Fundacji Głos Serca, która aktywnie wspiera kobiety. Ostatni projekt Moniki, Centrum Pozytywnego Wsparcia w Nowej Hucie, to miejsce dla osób dotkniętych przemocą, w większości przypadków dla kobiet i ich dzieci.

Collaborate, Krakow! to projekt, który umożliwia cudzoziemkom i cudzoziemcom mieszkającym w mieście inicjowanie oraz włączenie się w społeczne akcje. Projekt ma także na celu integracje różnych działań aktywistów, członków organizacji pozarządowych, czy też indywidualnych mieszkańców.

Program:

18:00 - Networking i Wprowadzenie

18:30 - Prezentacje gości

19:00 - Przerwa

19:15 - Dyskusja


Projekt Collaborate, Krakow! realizowany jest w ramach programu „Sąsiedzi 3.0 polsko-ukraińsko-białoruskiego programu dla aktywnych lokalnie” przy wsparciu Theodor-Heuss-Kolleg, Fundacji Roberta Boscha i stowarzyszenia MitOst oraz Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności “Przemiany w Regionie” - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Partnerami programu Sąsiedzi 3.0 w Polsce są Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca oraz Stowarzyszenie To.pole.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

ENGLISH VERSION

Join Collaborate, Krakow and Ambasada Krakowian for the Networking Meetup: Inspired by Women. This month we will get inspired to action by leaders who empower women in Krakow.

We will hear from leaders who empower women in Krakow and beyond - including Monica Doroszkiewicz - founder of Voice of the Heart Foundation, an NGO dedicated to supporting women. Her recent project is called the Center of Positive Support in Nowa Huta. It is a place for people affected by violence mostly women and their children.

Agenda:  

18:00 - Networking & Introduction

18:30 - Guest Speakers

19:00 - Break

19:15 - Activities and Discussion

The project Collaborate, Krakow! is realized within the framework of the program "Neighbors 3.0 Polish-Ukrainian-Belarusian program for active locally" with the support of Theodor-Heuss-Kolleg, Robert Bosch Foundation and the Association MitOst and the Polish-American Freedom Foundation "Transformations Region"- RITA, implemented by the Education for Democracy Foundation. Partners of the program Neighbours 3.0 in Poland is the Association Genius Loci - Spirit of Place and the Association To.pole.

More information at website.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.