Dodał: |
Oceń: 2 0

Wernisaż wystawy „Mój, Twój, Nasz. Oblicza Krakowa” / źródło: Materiały prasowe organizatora

9 listopada o godz. 19:00 w Centrum Społeczności Żydowskiej przy ul. Miodowej 24 odbędzie się wernisaż wystawy „Mój, Twój, Nasz. Oblicza Krakowa” organizowanej przez Wielokulturowy Kraków. Wystawa jest efektem końcowym pracy nad fotoreportażem ukazującym wielokulutrowość miasta i jego mieszkańców.

Wystawa prezentuje bogactwo kulturowe, narodowe i wyznaniowe Krakowa. Bohaterowie i bohaterki fotoreportażu to osoby różnych narodowości i wyznań, które są związane z Krakowem i działają na rzecz swoich społeczności, ale też angażują się w życie miasta. Do udziału w fotoreportażu zaproszono 12 bohaterów – osoby, które wybrały Kraków na swój dom, wykonują różne zawody, ale zajmują się także pracą społeczną na rzecz promowania swojej kultury, etniczności, wyznania lub wielokulturowości.

Częścią integralną projektu jest strona internetowa Oblicza Krakowa, gdzie w dniu wernisażu zostaną opublikowane wywiady rzeki przeprowadzone przez członkinie Wielokulturowego Krakowa. Bohaterowie odsłaniają w nich osobiste historie, opowiadają o swojej kulturze, tożsamości i pasjach. Poruszają kwestie lokalnego patriotyzmu, integracji międzykulturowej społeczności Krakowa.

Wystawa będzie otwarta do 9 grudnia 2017 r. Projekt powstał dzięki współpracy grupy nieformalnej Wielokulturowy Kraków i Niezależnego Klubu Fotograficznego i został zrealizowany przy wsparciu finansowym Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków. Wernisaż jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

Wielokulturowy Kraków to nieformalna grupa, która powstała z ciekawości miasta, w którym można usłyszeć turystów rozmawiających we wszystkich językach świata. Miasta, które jest uznawane za kolebkę polskości, a jednocześnie było i jest domem dla ludzi różnych religii i kultur. Czy jednak mieszkając tu na co dzień zdajemy sobie sprawę z bogactwa kulturowego, które ma Kraków? Projekt przybliża wielokulturowe dziedzictwo Krakowa, a także pokazuje współczesne inicjatywy i instytucje. Organizuje spotkania sieciujące dla przedstawicieli/ek organizacji mniejszościowych, szkolenia podnoszące kompetencje pracowników kultury, spacery szlakiem mniejszości oraz gry miejskie. W 2017 roku współtworzyła Noc Świątyń w Krakowie.

Strona internetowa:Wielokulturowy Kraków Facebook: Wielokulturowy Kraków FB

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.