Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

These are usually societies, associations and foundations established by migrants or representatives of minorities for migrants/representatives of minorities. Their aim is e.g. creating communities, providing support, maintaining traditions, and promoting culture.

 

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

ul. Dietla 64/6 woj. małopolskie
http://www.czulent.pl
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 12 200 21 24
Tel. +48 533176852
Read more >Show details >

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent powstało w Krakowie w 2004 r., aby łączyć członków społeczności żydowskiej.

Towarzystwo Słowaków w Polsce

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 12 634 11 27
Fax 12 632 20 80
Read more >Show details >

Towarzystwo Słowaków w Polsce jest stowarzyszeniem słowackiej mniejszości narodowej w Polsce.

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie

ul. Skałeczna 2 woj. małopolskie
http://tpnk.org.pl/
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 12 430 61 27
Read more >Show details >

Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Krakowie (TPNK) powstało w 2004 r. w celu wspólnego działania na rzecz rozwoju stosunków polsko-niemieckich oraz procesu integracji europejskiej.

Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kałe Jakha"

os. Centrum A 13/47 woj. małopolskie
http://www.kalejakha.pl/www_towarzystwo/index.php
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 12 425 91 98
Tel. +48 606456544
Read more >Show details >

Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej "Kałe Jakha" powstało z inicjatywy Romów z Krakowa i działa od 2002 r.

Towarzystwo Białoruskie w Krakowie TBK

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Read more >Show details >

Towarzystwo Białoruskie powstało w 2009 r. w Krakowie z inicjatywy studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Palestyńczyków Polskich

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. +48 664283407
Tel. +48 501216771
Read more >Show details >

Organizacja pozarządowa integrująca środowiska Palestyńczyków w Polsce.

Stowarzyszenie Most do Gruzji

ul. Krasickiego 18 (II piętro) woj. małopolskie
http://www.mostdogruzji.pl/
Czynne tylko w godzinach zajęć w Centrum Kultury Gruzińskiej, w przypadku chęci spotkania niezbędny wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Tel. +48 601314755
Read more >Show details >

W marcu 2010 r. w Krakowie z inicjatywy kilkunastu osób, w tym studentów Instytutu Orientalistyki UJ, powstaje Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Most do Gruzji".

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 12 656 56 07
Read more >Show details >

Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne jest społeczno-kulturalną organizacją polskich Ormian.

Fundacja Św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie

ul. Kanonicza 15 woj. małopolskie
http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/index.htm
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 12 421 99 96
Read more >Show details >

Celem Fundacji Św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej jest rozwój i popularyzowanie nauki oraz kultury ukraińskiej w Polsce, a także działanie na rzecz zbliżenia polsko-ukraińskiego.

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.