Posted: |
Updated: |
Rate: 0 0

Foreigners who seek support can find it in various places, depending on their individual situation. On the one hand, there are various administrative institutions representing the Polish side (offices or departments for foreigners, social welfare centres) as well as other countries (embassies, consulates, institutes). On the other hand, there are also non-governmental institutions that specialise in migration issues. Both types of institutions operate in Cracow.

 

Diplomatic posts in Cracow

List of consulates in Cracow (Polish version)

List of consulates in Cracow (English version)

Polish government and self-government institutions and non-governmental institutions that provide help for migrants in Cracow

 

Witajcie w Krakowie / Welcome to Krakow

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Read more >Show details >

Inicjatywę Witajcie w Krakowie / Welcome to Krakow tworzą mieszkańcy i mieszkanki Krakowa, którzy z chęcią pomogą uchodźcom i uchodźczyniom szukającym nowego domu w Krakowie.

Studencka Poradnia Prawna UJ

al. Krasińskiego 18/3 woj. małopolskie
http://www.law.uj.edu.pl/poradnia/site/main.php
Poniedziałek: 9 – 14
Wtorek: 13 – 17
Środa: 9 – 14
Czwartek: 13 – 17
Piątek: 9 – 14
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 12 430 19 97
Tel. +48 506006672
Fax 12 430 19 97
Read more >Show details >

Studencka Poradnia Prawna UJ powstała w 1997 r. Działalność Poradni polega głównie (choć nie wyłącznie) na udzielaniu pomocy prawnej osobom najuboższym, których nie stać na ponoszenie kosztów związanych ze świadczeniem takiej pomocy przez osoby profesjonalne (adwokatów, radców prawnych).

Stowarzyszenie Interkulturalni PL

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Read more >Show details >

Stowarzyszenie powstało w 2010 r., jego nadrzędnym celem jest promowanie wielokulturowości oraz działania na rzecz otwartego społeczeństwa. Organizacja  również wspiera prawnie migrantów i uchodźców.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Radziwiłłowska 8b woj. małopolskie
http://oik.krakow.pl/
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Dyżur całodobowy: 12 421 92 82
Tel. 12 421 92 82
Tel. 12 421 82 42
Read more >Show details >

Ośrodek świadczy bezpłatną pomoc osobom przeżywającym kryzys.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Józefińska 14 woj. małopolskie
http://www.mops.krakow.pl/
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 12 616 54 27
Fax 12 616 54 28
Read more >Show details >

Zakres wsparcia: pomoc w przezwyciężeniu życiowych trudności, pomoc w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb, umożliwianie życia w godnych warunkach, zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, działania zmierzające do usamodzielnienia osób/rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc psychologiczna, wsparcie socjalne, itp. Przysługuje osobom legalnie przebywającym na terenie Polski.

Poszczególne filie MOPS można znaleźć korzystając z wyszukiwarki: MOPS Kraków Znajdź filię. W pustym oknie należy wpisać swój adres zamieszkania na terenie Krakowa, a wtedy zostaną wyświetlone dane rejonowej placówki.

MOPS Dział Poradnictwa
os. Teatralne 24 (p. 202, II piętro)
Tel. 12 643-15-23
E-mail: dp@mops.krakow.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Przy Rondzie 6 woj. małopolskie
http://malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WO
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 8:00 - 15:00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 12 422 31 05
Fax 12 422 30 19
Read more >Show details >

Zakres wsparcia: formalności związane z legalizacją pobytu w Polsce.

Oddział do spraw Cudzoziemców II piętro, pok. 204

Kierownik Oddziału: (+48 12) 39-21-808; mams@malopolska.uw.gov.pl
Sprawy legalizacji pobytu cudzoziemców: (+48 12) 39-21-804, (+48 12) 39-21-859, (+48 12) 39-21-877
Sprawy wiz i zaproszeń: (+48 12) 39-21-807
Sprawy udzielania zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców (+48 12) 39-21-579

International Women's Association of Kraków (IWAK)

woj. małopolskie
http://www.iwak.pl/
International Women's Association of Kraków (IWAK)
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Read more >Show details >

IWAK skupia zagraniczne imigrantki mieszkające w Krakowie. IWAK to otwarta dla wszystkich, areligijna, apolityczna i niezrzeszona z żadną inną instytucją organizacja non-profit.

Grupa zapewnia wsparcie oraz porady dotyczące życia w Krakowie. Regularnie urządza zbiórki, aby wspomóc bardziej potrzebujących, a także organizuje wydarzenia kulturalne i rozrywkowe.

Od września do czerwca IWAK organizuje regularne spotkania:

-  Spotkanie Nowych Członkiń, każdy 1wszy piątek miesiąca od 11:00 do 13:00 w Pijalni Czekolady E. Wedel na Rynku Głównym 46, Kraków

- Kawowe Poranki, każdy 3ci czwartek miesiąca od 11:00 do 13:00 w Hotelu Sheraton, ul. Powiśle 7, Kraków

Chętni mogą także kontaktować się przez e-mail.

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Poniedziałek - piątek: 9:00 - 15:00
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. 12 633 72 23
Fax 12 423 32 77
Read more >Show details >

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest organizacją pozarządową założoną w 2002 r. Centrum zapewnie bezpłatną pomoc prawną dla migrantów oraz uchodźców.

Comment

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.