Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 2 1

Podróżując do danego kraju, warto zdobyć podstawowe informacje na jego temat. Podobnie jest w przypadku konkretnego miasta będącego celem migracji – ogólna wiedza o danej miejscowości okazuje się tyleż przydatna co praktyczna. Niemal każdy ośrodek miejski ma swoją specyfikę, indywidualną atmosferę wynikającą z takich uwarunkowań jak np. jego położenie, wielkość oraz dzieje. Tym, co stanowi o unikalności Krakowa jest połączenie takich czynników jak m.in. wielowiekowe dziedzictwo historyczno-kulturowe, fakt bycia jednym czołowych ośrodków akademickich kraju oraz dynamiczny, wieloaspektowy rozwój.

Poniżej zamieszczonych zostało kilka podstawowych wiadomości o mieście. Szczegółowe informacje na tematy związane z życiem codziennym, transportem i usługami można znaleźć w odpowiednich zakładkach na krakowskiej stronie portalu Info Migrator. Miasto posiada również sprawnie prowadzony i dostępny w wielu wersjach językowych oficjalny serwis miejski: Magiczny Kraków  oraz Magiczny Kraków (English version), do którego niejednokrotnie zdarzą się odesłania.

KRAKÓW

• Oficjalna nazwa miasta: Stołeczne Królewskie Miasto Kraków

• Stolica województwa małopolskiego, miasto na prawach powiatu (powiat krakowski grodzki) oraz gmina miejska

• Powierzchnia: 326,85 km2

• Ludność: ponad 750 tys.

• Symbole:

- barwy miejskie: biel i błękit
- herb: zwieńczona wieżyczkami brama miejska z orłem w podwojach
- więcej na temat symboli miejskich można przeczytać:

Symbole Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa - BIP (wersja polska)
Magiczny Kraków - Colours and symbols  (wersja angielska)

• Numer kierunkowy: (+48) 12


Stołeczne Królewskie Miasto Kraków

Mniej więcej od XII wieku Kraków uchodził za stolicę Polski i główny ośrodek sprawowania władzy królewskiej w Polsce. Choć na przełomie XVI i XVII stulecia miasto utraciło swą rangę, a centrum życia politycznego przeniosło się do Warszawy, oficjalnie nigdy nie odebrano Krakowowi tytułu miasta stołecznego. Nawiązanie do tej tradycji znajduje swe odzwierciedlenie w nazwie miasta.
Z administracyjnego punktu widzenia, Kraków jest stolicą województwa małopolskiego, miastem na prawach powiatu (powiat krakowski grodzki) oraz gminą miejską o powierzchni 326,85 km2 i ilości mieszkańców przekraczającej 750 tys. osób.
Istnieje kilka teorii na temat pochodzenia nazwy Kraków. Najpopularniejsza związana jest z legendą o królu Kraku, który nad Wisłą postawił swój gród. Inne koncepcje mówią, iż słowo „krak” używane było niegdyś na określenie krzaka bądź kruka i od tego miała powstać nazwa osady. Wszystkie te etymologie to hipotezy – żadna z nich nie może być uznana za pewną. 

Geografia i klimat

Kraków leży w południowej części kraju, ok. 75 km w linii prostej od granicy ze Słowacją. Współrzędne geograficzne - 50°03′41″N 19°56′18″E. Miasto położone jest na Wyżynie krakowsko-częstochowskiej, na wysokości ok. 219 m. n.p.m. Przez miasto przepływa główna rzeka Polski – Wisła. Na terenie miasta znajdują się także jej dopływy (Rudawa, Białucha, Dłubnia i Wilga) oraz kilka zbiorników wodnych (m.in. Zakrzówek czy Zalew Bagry). Klimat Krakowa jest umiarkowany. Ze względu na utrudniające wentylację położenie geograficzne oraz liczne źródła zanieczyszczenia powietrza, w Krakowie obserwowalne jest zjawisko smogu, które szczególnie nasilają się zimą. Ogranicza ono przejrzystość powietrza w mieście a także ma niekorzystny wpływ na zdrowie Krakowian. Miasto podejmuje działania na rzecz zredukowania zjawiska smogu.

Demografia

Kraków liczy ponad 750 tysięcy mieszkańców. Ich dużą część stanowi przyjeżdżająca na studia młodzież. Wiele osób po studiach decyduje się zostać w Krakowie, co sprawia, że w strukturze wieku miasta znaczna część to ludzie młodzi. Faktyczna liczba cudzoziemców mieszkających w Krakowie jest trudna do określenia.

Władze

Organami władzy w Krakowie jest Rada Miejska (władza uchwałodawcza i kontrolna) oraz prezydent miasta (władza wykonawcza). Funkcję prezydenta miasta Krakowa pełni prof. Jacek Majchrowski. Siedziba miejskiego magistratu od 1864 r. znajduje się w Pałacu Wielopolskich przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. 

Podział administracyjny

Terytorium Krakowa jest podzielone na 18 dzielnic. Każdej z nich jest przypisany numer (pisany cyframi rzymskimi) oraz nazwa. Poniżej znajduje się wykaz dzielnic Krakowa oraz link do mapy miasta uwzględniającej ten podział.

• Dzielnica I - Stare Miasto
• Dzielnica II – Grzegórzki
• Dzielnica III – Prądnik Czerwony
• Dzielnica IV – Prądnik Biały
• Dzielnica V – Krowodrza
• Dzielnica VI – Bronowice
• Dzielnica VII – Zwierzyniec
• Dzielnica VIII – Dębniki
• Dzielnica IX – Łagiewniki – Borek Fałęcki
• Dzielnica X – Swoszowice
• Dzielnica XI – Podgórze Duchackie
• Dzielnica XII – Bieżanów - Prokocim
• Dzielnica XIII - Podgórze
• Dzielnica XIV - Czyżyny
• Dzielnica XV - Mistrzejowice
• Dzielnica XVI - Bieńczyce
• Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie
• Dzielnica XVIII – Nowa Huta

Link do mapy Krakowa z podziałem na dzielnice: Przewodnik po dzielnicach  

Historia

Kraków jako jedno z najstarszych miast w Polsce, może pochwalić się bardzo bogatą historią. Z racji tego, że przez wieki pełnił funkcję stolicy Polski był świadkiem wielu wydarzeń historycznych o znaczeniu ogólnokrajowym oraz międzynarodowym. Chcąc w ogólnym stopniu zapoznać się z historią tego miasta warto odwiedzić strony:

Magiczny Kraków - Historia Krakowa  – polska wersja językowa

Magiczny Kraków - History of Krakow  – angielska wersja językowa

Poniżej zamieszczono kalendarium, które jest próbą wskazania najważniejszych wydarzeń w dziejach Krakowa. Pamiątki tych wydarzeń często odzwierciedlone są w przestrzeni lub tradycjach miasta.

IX w. – założenie grodu na Wawelu, później wcielenie Krakowa do państwa Wielkomorawskiego

965 – I wzmianka o Krakowie w relacji Ibrahima ibn Jakuba

1000 – ustanowienie biskupstwa w Krakowie, decyzja o budowie I Katedry

Od XI w. – Kraków stolicą kraju

1079 – konflikt biskupa Stanisława z Bolesławem Śmiałym, zakończony śmiercią biskupa

1241 – I najazd Tatarów na Kraków – zniszczenie miasta

1257 – lokacja miasta Krakowa na prawie magdeburskim

1320 – I koronacja królewska w Katedrze Wawelskiej

1335 – lokacja Kazimierza

1364 – założenie Akademii Krakowskiej, zjazd monarchów europejskich – uczta u Wierzynka

1366 – lokacja Kleparza

1400 – odnowienie Uniwersytetu – Akademii Krakowskiej

1518 – przemiany renesansowe za przyczyną Bony Sforzy

1609 – utrata rangi miasta, ‘przeniesienie stolicy’ do Warszawy

II poł. XVII-I poł. XVIII – najazdy obcych wojsk, zniszczenie miasta

1784 – założenie Podgórza

1796 – wcielenie Krakowa do Austrii po III rozbiorze Polski

1815 – utworzenie Rzeczpospolitej Krakowskiej (Wolne Miasto Kraków)

1846 – ponowne wcielenie Krakowa do Austrii po rewolucji krakowskiej

1850 – wielki pożar Krakowa

1866 – początek okresu autonomii galicyjskiej

1918 – odzyskanie niepodległości przez Kraków - pierwsze miasto na terenach polskich uzyskujące niepodległość

1939 – 1945 – okupacja Krakowa przez III Rzeszę

1941 – 1943 – getto krakowskie

1949 – początki budowy Nowej Huty

1978 – Kraków na liście światowego dziedzictwa UNESCO

2000 – Kraków Europejską Stolicą Kultury

2013 – Kraków Miastem Literatury UNESCO

Gospodarka

Kraków uznawany jest za główne miasto regionu również pod względem gospodarczym. Stabilność ekonomiczna i wykwalifikowani pracownicy i pracowniczki przyczyniają się do tego, że miasto oceniane jest jako atrakcyjne zarówno przez polskich, jak i zagranicznych inwestorów. Kraków jest znaczącym centrum outsourcingowym usług finansowo-księgowych oraz rekrutacyjnych.

Miasta partnerskie

Kraków współpracuje z rozwiniętą siecią miast. Obecnie sieć ta składa się blisko 40 ośrodków miejskich z zagranicy, a lista partnerów ulega rozszerzeniu. Współpraca miast może przybierać różne formy (umowa miast bliźniaczych, partnerskich, inne formy współdziałania). Szczegółowe informacje na temat współpracy Krakowa z miastami można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

Współpraca z miastami zagranicznymi - BIP Miasto Kraków

Magiczny Kraków - Miasta partnerskie (polska wersja językowa)

Magiczny Kraków - Friend cities (angielska wersja językowa)

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.