Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL

INTERKULTURALNI PL to organizacja pozarządowa działająca w Krakowie na rzecz rozwoju społeczeństwa otwartego i wielokulturowego. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

  • działanie na rzecz zmiany systemu prawnego (rzecznictwo, akcje uświadamiające, działania nadzorcze i wypracowywanie rozwiązań),
  • promowanie edukacji kulturowej (prowadzenie szkoleń międzykulturowych),
  • promowanie różnych kultur (organizacja wydarzeń),
  • działania na rzecz integracji (empowerment – pomoc w legalizacji pobytu, nauka polskiego, doradztwo zawodowe, pomoc w akulturacji i budowaniu sieci społecznej).

Strona: INTERKULTURALNI PL Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Facebook: InterkulturalniPL

 

Instytut Wschodnich Inicjatyw

Instytut Wschodnich Inicjatyw to organizacja pozarządowa wspierająca rozwój współpracy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy krajami Unii Europejskiej a obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Celem stowarzyszenia jest kreowanie nowych form aktywności, wspieranie dialogu międzykulturowego i promocja dyplomacji kulturalnej. Instytutu Wschodnich Inicjatyw swoją misję realizuje poprzez ogólnopolskie i międzynarodowe projekty badawcze, edukacyjne i społeczno-kulturalne, wymiany młodzieży, konferencje, spotkania tematyczne, festiwale, wizyty studyjne, a także szkolenia i warsztaty.

Strona: Instytut Wschodnich Inicjatyw Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Facebook: Instytut Wschodnich Inicjatyw

 

Projekt Wielokulturowy Kraków

Projekt „Wielokulturowy Kraków” powstał, by pokazać różnorodność kulturową, wyznaniową i etniczną Krakowa, zarówno tę historyczną, jak i współczesną. Na stronie internetowej Wielokulturowy Kraków można znaleźć mapę instytucji zajmujących się mniejszościami kulturowymi i wyznaniowymi w Krakowie. W ramach projektu organizowane są spotkania sieciujące dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji mniejszościowych, szkolenia podnoszące kompetencje pracowników kultury, a także spacery szlakiem mniejszości, gry miejskie i inne wydarzenia, w których mogą bezpłatnie uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby. Twórcy „Wielokulturowego Krakowa” wierzą, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach bezpośredni kontakt z „Innym” jest konieczny, by zwiększyć naszą wiedzę i zmniejszyć lęk. Obecnie projekt tworzy 7 osobowy zespół, działający nieformalnie i wolontaryjnie.

Strona: Wielokulturowy Kraków Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Facebook: Wielokulturowy Kraków

 

Ambasada Krakowian

Ambasada Krakowian to otwarta przestrzeń spotkania i współdziałania krakowian. Ideą działania Ambasady Krakowian jest łączenie różnych ludzi działających i chcących działać na rzecz miasta. W Ambasadzie spotykają się instytucje pozarządowe, inicjatywy społeczne oraz indywidualne osoby, które chcą zmieniać miasto. Ambasada jest organizatorem Krakowskich Ogrodów Społecznych i Śniadań w Ambasadzie.

Strona: Ambasada Krakowian Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Facebook: Ambasada Krakowian

 

Reprezentujesz lokalne organizacje lub inicjatywy społeczne i chcesz współpracować na rzecz otwartości i różnorodności kulturowej Krakowa? Skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.