Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Kraków jest najstarszym ośrodkiem akademickim w Polsce i jednym z najstarszych w Europie Środkowej. Tradycje akademickie miasta są stale rozwijane, a ono samo od lat cieszy się opinią bardzo atrakcyjnego miejsca do studiowania. Renoma miasta wynika nie tylko z bogatej oferty studiów oraz wysokiej jakości kształcenia, ale również z powodu intensywnego, ciekawego życia studenckiego i kulturalnego. To wszystko corocznie przyciąga dziesiątki tysięcy młodych ludzi pragnących podjąć studia, wśród nich nie brakuje także osób zza granicy. Na ponad 20 uczelniach wyższych (publicznych i prywatnych), którymi może się pochwalić miasto, studiuje blisko 200 tys. osób, (co stanowi prawie ¼ wszystkich mieszkańców miasta). Śmiało można zatem powiedzieć, że Kraków studentami stoi!

Chcąc rozpocząć studia w Krakowie warto zapoznać się najpierw z ogólnymi informacjami nt. możliwości przyjazdu oraz legalizacji pobytu w Polsce: Informacje prawne - legalizacja pobytu.

Kwestie związane z rejestracją/legalizacją pobytu w Krakowie załatwia się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Sala obsługi cudzoziemców znajduje się na parterze, po prawej stronie. Po wejściu należy pobrać z automatu numerek zgodnie z rodzajem załatwianej sprawy i/lub krajem pochodzenia, a następnie poprosić w okienku o stosowne dokumenty. Formularz pn. „Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy”– można go też pobrać bezpośrednio ze strony: Małopolski Urząd Wojewódzki - Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, a następnie złożyć już wypełniony wraz z załącznikami.

W przypadku studentów komplet dokumentów powinien zawierać:

  • Wypełniony formularz „Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy”
  • 4 aktualne fotografie do dokumentów o wymiarach 35 mm x 45 mm
  • Ksero dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
  • Zaświadczenie o przyjęciu na studia bądź kurs przygotowawczy
  • Dowód uiszczenia opłaty za studia, jeśli cudzoziemiec pobiera studia odpłatnie
  • Dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
  • Dokumenty poświadczające posiadanie środków finansowych na utrzymanie
  • Dokument poświadczający, że cudzoziemiec ma zapewnione miejsce zamieszkania

Szczegółowe wytyczne dotyczące powyższych załączników, można znaleźć na stronie: Małopolski Urząd Wojewódzki - Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

Sprawy meldunkowe załatwia się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Miasta:

Dla dzielnic I – VII – z rejonu Śródmieścia i Krowodrzy
Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków

Dla dzielnic VIII - XIII – z rejonu Podgórza
Ul. Wielicka 28a
30-552 Kraków

Dla dzielnic XIV – XVIII - z rejonu Nowej Huty
Os. Zgody 2
31-949 Kraków

Urzędy przyjmują w godz. 8.00 – 16.00

Należy złożyć następujące dokumenty i załączniki:

• wypełniony formularz meldunku „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” - do pobrania w Urzędzie Miasta Krakowa bądź on-line ze strony: Formularz - Zgłoszenie pobytu czasowego

• potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia

• dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu) – do wglądu. Uwaga! Nie jest koniecznym, by obcokrajowiec był stroną umowy najmu – chodzi o dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tej osoby (podmiotu), która na formularzu meldunkowym potwierdziła fakt pobytu osoby meldowanej pod wskazanym adresem

• dokument potwierdzający legalne przebywanie w Polsce – wiza, karta pobytu, stosowne zezwolenie na pobyt, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy bądź pokrewnego

• dokument tożsamości (najlepiej ważny dokument podróży na podstawie którego została wydana wiza/karta pobytu)

Cudzoziemiec będący obywatelem Unii Europejskiej, EFTA, EOG, lub Szwajcarii oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
Meldunek załatwiany jest ‘od ręki’ tzn. po złożeniu wszystkich dokumentów, dostaje się potwierdzenie zameldowania.

Zakwaterowanie

Studiując w Krakowie można zdecydować się na zakwaterowanie organizowane przez uczelnie (akademiki i domy studenckie) lub znaleźć lokum na własną rękę (kupno, wynajem). Bardziej szczegółowe informacje na temat rynku nieruchomości (o tym, jakie są ceny, gdzie szukać pokoju/mieszkania) znajdują się w dziale ‘Mieszkania’ [odsyłacz]. Informacje na temat akademików/domów studenckich poszczególnych uczelni znajdują się dziale ‘uczelnie’ menu bocznego.

Koszty utrzymania

Ośrodki akademickie zlokalizowane są przeważnie w większych miastach. W takich miejscach koszty utrzymania nie należą do najtańszych i Kraków nie stanowi tu wyjątku. Koszty utrzymania w poszczególnych miastach mogą się jednak różnić. Aby dowiedzieć się, na jakim poziomie kształtują się one w Krakowie, polecamy przejść do działu „Życie codzienne” [odsyłacz].

Ubezpieczenie zdrowotne

Studenci mają obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Sprawy związane z ubezpieczeniem załatwia się w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). W Krakowie jest to:

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Należy tam złożyć wypełniony wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, dostępny tutaj: Wzór wniosku o dobrowolne ubezpieczenie.        

A następnie udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) celem potwierdzenia tego ubezpieczenia i dopełnienia procedury.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział główny oraz oddziały znajdujące się w następujących lokalizacjach:

ul. Świętokrzyska 12, 30-015 Kraków
ul. Zakopiańska 33, 30-418 Kraków
os. Teatralne 8, 31-946 Kraków

Godziny przyjęć klientów: w poniedziałki 8.00 – 17.00, od wtorku do piątku 8.00 – 15.00

 Poniżej znajduje się lista najważniejszych urzędów w Krakowie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Oddział Główny)

ul. Pędzichów 27 woj. małopolskie
http://www.zus.pl/
Poniedziałek 08:00–17:00
Wtorek-piątek 08:00–15:00
Sobota-niedziela Zamknięte
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Oddziały ZUS znajdują się również w następujących lokalizacjach:

ul. Świętokrzyska 12
30-015 Kraków

ul. Zakopiańska 33
30-418 Kraków

os. Teatralne 8
31-946 Kraków

Wojewódzki Urząd Pracy

Plac na Stawach 1 woj. małopolskie
http://www.wup-krakow.pl/
Poniedziałek-piątek: 8:00-16:00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 422-71-10
fax 12 422-97-85
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Poza Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie działa Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego dla mieszkańców gmin ościennych Krakowa, należących do powiatu krakowskiego (ziemskiego). Pozostałe osoby także mogą w nim poszukiwać ofert pracy.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
ul. Mazowiecka 21
30-019 Kraków
tel.: (+48 12) 299-74-25
e-mail: krkrpow@uppk.pl
www: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

W Krakowie działa również Grodzki Urząd Pracy, zajmujący się m.in. transferem zasiłku dla bezrobotnych z kraju migranta oraz poszukiwaniem ofert pracy na terenie Krakowa.

Grodzki Urząd Pracy
ul. Wąwozowa 34
31-752 Kraków
tel: (+48 12) 686-80-00
e-mail: grodzki@gupkrakow.plwww: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Godziny obsługi: poniedziałek-piątek: 7:45–14:45

Warto pamiętać, że można zapisać się drogą internetową na konkretny dzień i godzinę wizyty w urzędzie. Rezerwacji i wyboru terminu dokonuje się na stronie: Grodzki Urząd Pracy Rejestracja wizyt. Jest ona prowadzona jednak wyłącznie w języku polskim, dlatego warto z niej korzystać w towarzystwie osoby go znającej.

Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Administracyjnych

Al. Powstania Warszawskiego 10; Ul. Wielicka 28a; Os. Zgody 2 woj. małopolskie
http://www.bip.krakow.pl/index.php?bip_id=1
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 18:00
tel. 12 616-91-01
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Dla dzielnic I – VII – z rejonu Śródmieścia i Krowodrzy Al. Powstania Warszawskiego 10; 31-549 Kraków

Dla dzielnic VIII - XIII – z rejonu Podgórza Ul. Wielicka 28a; 30-552 Kraków

Dla dzielnic XIV – XVIII - z rejonu Nowej Huty Os. Zgody 2; 31-949 Kraków

Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji

Poniedziałek-piątek 7:40-15:30
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 616-52-00
tel. 12 616-52-01

Urząd Miasta Krakowa Urząd Stanu Cywilnego

Poniedziałek-piątek 7:40-15:20
tel. 12 616-55-19
tel. 12 616-55-15
fax 12 616-55-20

Urząd Miasta Krakowa Referat Praw Jazdy

al. Powstania Warszawskiego 10 woj. małopolskie
https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=22806
Poniedziałek-piątek 7:40-18:00
Kasa czynna 7:40-17:45
tel. 12 616-91-06
tel. 12 616-91-07
fax 12 616-93-71

Referat Urzędu Stanu Cywilnego Nowa Huta

Poniedziałek-piątek 7:40-15:20
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Dla dzielnic XIV-XVIII Krakowa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Józefińska 14 woj. małopolskie
http://www.mops.krakow.pl/
Poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 616 54 27
fax 12 616 54 28
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Zakres wsparcia: pomoc w przezwyciężeniu życiowych trudności, pomoc w zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb, umożliwianie życia w godnych warunkach, zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, działania zmierzające do usamodzielnienia osób/rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc psychologiczna, wsparcie socjalne, itp. Przysługuje osobom legalnie przebywającym na terenie Polski.

Poszczególne filie MOPS można znaleźć korzystając z wyszukiwarki: MOPS Kraków Znajdź filię. W pustym oknie należy wpisać swój adres zamieszkania na terenie Krakowa, a wtedy zostaną wyświetlone dane rejonowej placówki.

MOPS Dział Poradnictwa
os. Teatralne 24 (p. 202, II piętro)
Tel. 12 643-15-23
E-mail: dp@mops.krakow.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

ul. Przy Rondzie 6 woj. małopolskie
http://malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WO
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 8:00 - 15:00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 422 31 05
fax 12 422 30 19
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

Zakres wsparcia: formalności związane z legalizacją pobytu w Polsce.

Oddział do spraw Cudzoziemców II piętro, pok. 204

Kierownik Oddziału: (+48 12) 39-21-808; mams@malopolska.uw.gov.pl
Sprawy legalizacji pobytu cudzoziemców: (+48 12) 39-21-804, (+48 12) 39-21-859, (+48 12) 39-21-877
Sprawy wiz i zaproszeń: (+48 12) 39-21-807
Sprawy udzielania zezwoleń na wykonywanie pracy przez cudzoziemców (+48 12) 39-21-579

Małopolski Urząd Skarbowy

os. Bohaterów Września 80 woj. małopolskie
http://www.mus.krakow.pl/
Poniedziałek 7:15-18:00
Wtorek-piątek 7:15-15:15
tel. 12 681-70-00
tel. 12 681-73-08
fax 12 647-70-56
Czytaj dalej >widok szczegółowy >

W Krakowie działają Urzędy Skarbowe właściwe dla poszczególnych dzielnic:

Urząd Skarbowy Kraków - Nowa Huta
Os. Bohaterów Września 80
tel. (+48 12) 681-70-00  

Pierwszy Urząd Skarbowy w Krakowie
ul. Rzemieślnicza 20
tel. (+48 12) 269-02-66

Urząd Skarbowy Kraków – Krowodrza, Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik, Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście oraz Drugi Urząd Skarbowy w Krakowie
ul. Krowoderskich Zuchów 2
tel. (+48 12) 665-60-00

Urząd Skarbowy Kraków – Podgórze
ul. Wadowicka 10
tel.: (+48 12) 254-70-00  

Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto
ul. Grodzka 65
tel.: (+48 12) 293-81-00

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek, środa, czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 298-83-86
tel. 12 298-84-04

Kuratorium oświaty w Krakowie

ul. Basztowa 22 woj. małopolskie
http://www.kuratorium.krakow.pl
Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek-piątek 7:30-15:30
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 12 422-99-18
fax 12 422-00-80

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.