Додав: |
Оновлення: |

Розділ у процесі приготування. Запрошуємо згодом.

Прописка

Щоб прописатися під даною адресою у відповідньому відділі, потрібно скласти:
• заповнену форму прописки „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” ("Зголошення тимчасового перебування, яке триває понад 3 місяці") - до завантаження он-лайн: Форма - зголошення тимчасового перебування
• підтвердження факту перебування особи, здійснене власником або іншою особою, який має право до помешкання у формі чительного підпису з визначеною датою його складення
• документ, який підтверджує право власності до приміщення (напр. умова оренди) – до перегляду. Увага! Не є обов'язковим, щоб іноземець був стороною умови оренди - йдеться про документ, який підтверджує право власності до помешкання цією особою (предметом), яка у формі прописки підтвердила факт перебування особи, яку прописують під вказаною адресою
• документ, який підтверджує легальне перебування в Польщі - віза, карта побуту, відповідний дозвіл на перебування, рішення про надання статусу біженця або  подібного
• документ посвідчення особи (найкраще - документ подорожі, на основі якого була видана віза/карта побуту)

Іноземець, який є громадянином ЄС, Європейської Економічної Зони, Європейської Зони Вільної Торгівлі, або Швейцарії, а також член родини такого іноземця, який перебуває на території Республіки Польща, має обов'язок прописатися в місці тимчасового перебування, яке триває понад 3 місяці, найпізніше 30 дня, рахуючи від дня прибуття у це місце. Іноземець, інший ніж вказаний вище, який перебуває на території Польщі, має обов'язок прописатися в місці свого тимчасового перебування, яке триває понад 3 місяці, не пізніше 4 дня, рахуючи від дня прибуття у це місце, хіба що його перебування на території Республіки Польщі не перевищує 14 днів.

Прописка залагоджується від ‘руки’ і після складення усіх документів отримується її підтвердження.

Прописка іноземця на постійне або тимчасове перебування http://www.bip.krakow.pl/procedura/SA-12

Медичне страхування

Дуже важливим є те, щоб мати довідку про медичне страхування, яку можна отримати у Воєводському Відділі NFZ. Його краківське відділення знаходиться недалеко центру міста. В основному, процедура полягає на складенні заповненої форми зголошення про добровільне медичне страхування - до завантаження за адресою:

www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=2&dzialnr=1&artnr=1443&szukana=wniosek%2Bo%2Bobj%EAcie%2Bdobrowolnym%2Bubezpieczeniem%2Bzdrowotnym

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.